Hart van Zuid

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

De herontwikkeling van het Hart van Zuid, zal een grote sociale impuls geven door het creëren van werkgelegenheid en sociale emancipatie. Dit gebied gelegen rondom het Zuidplein en het evenementencomplex Ahoy is in concessie uitgegeven aan een consortium van de bouwbedrijven Ballast-Nedam en Heijmans.

Hart van Zuid is één van de grootstedelijke projecten waarop stevig is ingezet. De noodzakelijke voorzieningen in Hart van Zuid zijn al aanwezig in de vorm van scholen, een grootschalig winkelcentrum, een bus- en metrostation, een theater en zorginstellingen. Het Hart van Zuid is een gebied met ruim 200.000 inwoners met 169 verschillende nationaliteiten, waarvan 85.000 jongeren die straks de middenklasse van Rotterdam gaan vormen. Het gebied heeft alles in zich om uit te groeien tot een volwaardig centrum van Rotterdam Zuid. Daarom wordt er met Hart van Zuid gewerkt aan de uitstraling van een gezellig centrum. De voorzieningen worden meer met elkaar in verbinding en in samenhang met elkaar gebracht.

Van zwembad tot congrescentrum

Meerdere projecten zijn onderdeel van Hart van Zuid. Voorbeelden hiervan zijn de bouw van een wedstrijdzwembad en recreatiebad en een internationaal congrescentrum. Verder komt er een Kunstenpand, dat het oude Zuidpleintheater vervangt en ruimte biedt aan de bibliotheek en komt er een bioscoop.

Meer informatie

Op de website www.hartvanzuidrotterdam.nl vind je actuele informatie over de ontwikkeling van Hart van Zuid.