Alexanderknoop

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Alexanderknoop Rotterdam

De Alexanderknoop is een uniek knooppunt ten noord-oosten van Rotterdam, dat zich wil ontwikkelen tot een vernieuwd centrum: van anoniem, monotoon winkel- en werkgebied naar een levendige mix. De inzet is versterking van de woon-, winkel-, vrijetijds- en kantoorfuncties in een groene klimaatbestendige omgeving.
 

Wat is de Alexanderknoop?
Het gebied ligt tussen de A16 en A20 en strekt zich uit over circa 1 km2 ten oosten van het station tot aan de Capelseweg en het bedrijventerrein ten westen van het station. Het gebied wordt gedomineerd door kantoren, winkels en bedrijven.
 

Gezamenlijk ontwikkelperspectief
Rotterdam is eigenaar van de buitenruimte. Het gebied kent veel particulier eigendom. De particuliere ontwikkel- en bouwinitiatieven in het gebied zijn aanleiding om bestaande en nieuwe partners bij elkaar te brengen in De Alliantie Rotterdam Alexander en met elkaar te werken aan een plan, dat door iedereen gedragen wordt. In 2019 worden hiervoor de kaders uitgewerkt in een gezamenlijk ontwikkelperspectief.


Wat gebeurt er tussen 2019 en 2021?

  • Totstandkoming van het gezamenlijk ontwikkelperspectief.
  • Oplevering en ingebruikname station Alexander (medio 2020).
  • Herinrichting Marten Meesweg en de directe omgeving van het station.
  • Verbeteren belangrijkste routes van en naar het station.
  • Ontwikkeling en bouw van verschillende nieuwbouwinitiatieven.
  • Start vernieuwing Shopping center (Alexandrium I).

Meer informatie?
info-alexanderknoop@rotterdam.nl