Geldzaken & subsidies

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Als je gaat ondernemen heb je je geldzaken graag goed geregeld. In sommige gevallen kun je steun krijgen vanuit de overheid voor bepaalde projecten. Aan de andere kant krijg je als ondernemer ook te maken met verplichtingen als belastingen en heffingen. We helpen je op weg met een overzicht.

Subsidies en regelingen

Sommige initiatieven van ondernemers kunnen rekenen op steun van de overheid. Bijvoorbeeld bij bijzondere innovatieve doorbraken, ontwikkeling van werkgelegenheid en verduurzaming van een onderneming.

Voor diverse initiatieven zijn subsidies en financiële regelingen beschikbaar. Lees meer over beschikbare regelingen voor ondernemers bij:

Gebiedsgerichte activiteiten

Winkeliersverenigingen en collectieven van gebieden kunnen binnen de gemeente Rotterdam ook bepaalde subsidies aanvragen voor gebiedsgerichte investeringen en activiteiten. Meer informatie:

Gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam stimuleert goede ideeën voor de stad vanuit het programma Citylab010. Goede ideeën worden gekoppeld aan de juisten partijen met de kennis, een dosis ervaring en mogelijke financiële middelen. Meer informatie:

Belastingen en heffingen

Als ondernemer in Rotterdam moet je in de meeste gevallen belasting en/of heffingen betalen aan de gemeente. Voorbeelden zijn: reclamebelasting, precariobelasting en afvalstoffenheffing. De gemeente gebruikt de opbrengsten onder andere om te investeren in de leefbaarheid en veiligheid van de stad. Meer informatie:

Naast de gemeentelijke verplichten zijn er ook landelijke regels waar je als startende ondernemer mee te maken kunt krijgen. Meer informatie:

Ondersteuning zelfstandigen

Als ondernemer kun je te maken krijgen met (financiële) problemen. Het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) kan je hierbij ondersteunen. Ook kun je bij het RBZ terecht als je een onderneming witl starten vanuit een uitkering. Het Regionaal Bureau Zelfstandigen is een onderdeel van de gemeente Rotterdam, maar zet zich naast de gemeente ook in voor de regio. RBZ werkt samen met het UWV. Meer informatie:

Contact met de Ondernemersbalie

Email de Ondernemersbalie

Telefoon 14 010