Netwerken

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

We ontmoeten elkaar, delen kennis en werken samen.

Rotterdam telt vele netwerken, hubs en andere samenwerkingsverbanden. We proberen dit in kaart te brengen, zodat je het juiste netwerk kan aanspreken. Binnen de netwerken wordt kennis gedeeld, samengewerkt, en worden momenten gevierd.

MKB Rotterdam Rijnmond
Zij zetten zich actief in voor een beter ondernemersklimaat in de Rotterdamse regio en werken aan een regio waar je goede zaken kunt doen. Daarom behartigen zij het belang voor ondernemers, concreet en oplossingsgericht.
 

VNO-NCW Rotterdam
Vooral ondernemers lid, maar ook bestuurders van overheden, kennis- en culturele instellingen en stichtingen. Op die manier wordt samenwerking met andere organisaties makkelijker en daarmee de lobby voor een beter ondernemingsklimaat in de regio effectiever.
 

De Alliantie Rotterdam Alexander

De Alliantie Rotterdam Alexander is een breed samenwerkingsverband, dat zich inzet voor een kwaliteitsverbetering van de Alexanderknoop, het OV-knooppunt Alexanderstation ten noord-oosten van Rotterdam. Dat doen ze onder meer door het verbinden van individuele initiatieven tot een integrale gebiedsontwikkeling. In de Alliantie zijn publieke, private en maatschappelijke partijen vertegenwoordigd. De Alliantie komt een aantal keer per jaar samen en is een uitnodiging aan iedere partij die mee wil denken en doen.
 

WTC businessclub
Besloten maar niet gesloten, met de blik op de wereld gericht en met de contacten en expertise van ruim 300 World Trade Centers all over the world binnen handbereik. Een plek om te netwerken, waardevolle adviezen te krijgen en te geven en een uniek platform om uw bedrijf te profileren.
 

Flevum Forum Network
Een landelijk netwerk voor MKB ondernemers dat met een uitgebreid jaarprogramma ondernemers bij elkaar brengt. Zij ondersteunen MKB ondernemers intensief bij het leggen van nieuwe contacten en het verder professionaliseren, versterken en vergroten van hun bedrijf.
 

Rotterdammers 4 Rotterdammers
Zij zetten zich actief in voor Rotterdamse belangen vanuit het bedrijfsleven, onderwijs, politiek of samenleving. Door een diepgeworteld netwerk binnen Rotterdam kunnen zij mensen aan elkaar verbinden die elkaar anders wellicht niet hadden gevonden.
 

010 Zakenvrouwen
Zij brengen je in contact met serieuze zakenvrouwen en bedrijven uit verschillende branches. Tijdens bijeenkomsten, die ze houden op exclusieve locaties met topcatering en via social media krijg je de mogelijkheid jouw bedrijf in de spotlights te zetten en jezelf te profileren onder gelijkgestemden.
 

Business Breakfast Club Rotterdam
Een netwerk dat bestaat uit verbinders die business voor, met en tussen elkaar genereren door interesse in elkaar te tonen en samenwerking te stimuleren. Een netwerk waarin het Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam de verbindende factor is.
 

De Rotterdamse Stadsondernemer
Kennis & innovatieplatform voor en door Rotterdamse groeiondernemers.
 

Rotterdamse Hotel Combinatie
Een overlegorgaan van de aangesloten hotels uit de regio Rotterdam. De RHC heeft tot hoofddoel de aangesloten hotels te informeren over zaken die betrekking hebben op de Rotterdamse regio en de ontwikkelingen in de zakelijke, toeristische en hotelsector.
 

Koninklijke Horeca Nederland - Rotterdam
De branchevereniging voor de horeca. Zij maken zich sterk voor een professionele en toekomstbestendige horeca. Leden ondersteunen zij met belangenbehartiging, advies, financiële voordelen en inspiratie.
 

Urban Department Store Rotterdam
Zij streven ernaar dat Rotterdam de meest vernieuwende binnenstad van de Benelux wordt. Dagelijks zetten zij zich in om het kernwinkelgebied in Rotterdam te versterken, te innoveren met als doel de leden te ontzorgen, te informeren, te inspireren en onderling te verbinden.
 

CreativeMornings
Een maandelijkse gratis ontbijtclub met lezingen voor de creatieve sector. Er wordt kennis gedeeld met lokale en internationale connecties. Iedereen is welkom.
 

Design Platform
Het platform maakt interessante ontmoetingen mogelijk tussen designers, ondernemers, organisaties en kennisinstituten. Zij denken in verbindingen in plaats van barrières en willen bijdragen aan een stimulerend designklimaat in de regio Rotterdam. 
 

Open Coffee Rotterdam
Ontmoet een grote verscheidenheid aan ondernemers, creatievelingen, nieuwe mediakunstenaars, ontwerpers, ontwikkelaars, freelancers, investeerders en iedereen die in de creatieve nieuwe media-industrie werkt.
 

Thursday Night Live! - Het Nieuwe Instituut
Urgente vraagstukken, vernieuwend onderzoek en kritische reflectie worden gedeeld en besproken door denkers, ontwerpers en makers uit binnen- en buitenland. Met wekelijkse wisselende pop-in expo's en diverse partnerprogramma’s.
 

Medical Delta
Dit netwerk is voor iedereen die zich bezighoudt met digitale technologieën, nieuw materiaalgebruik en innovatieve technieken in de sector Life Science & Health. Naast gezamenlijke projecten kun je ook aan events deelnemen.

Futureproof.community
Dit netwerk is een online platform voor duurzame ondernemers. In dit netwerk vindt je 3637 bedrijven, 994 oplossingen en 376 uitdagingen. En dat allemaal op 1 duurzaam platform.

Life Sciences Health 010 Ontbijt

Vier keer per jaar vindt in Rotterdam het LSH010 Ontbijt van Life Sciences & Health 010 plaats. Professionals in life sciences & health bouwen gericht aan een relevant netwerk en worden geïnspireerd met best practices en innovaties uit de sector. Het LSH010 Ontbijt stimuleert innovatie en samenwerking in de Rotterdamse life sciences & health-sector. De netwerkbijeenkomst vindt vier keer per jaar plaats in de Life Sciences & Health Hub in de Rotterdam Science Tower. De presentatie van een succesvolle case, vooraf te initiëren een-op-een-ontmoetingen én een lekker en gezond ontbijt zijn vaste onderdelen van het ontbijt.

Cambridge Innovation Center
Het fungeert als toegangspoort tot Europa en breidt de bestaande gemeenschap van ondernemers, investeerders en gevestigde bedrijven uit. De locatie in Rotterdam biedt uitstekende flexibele kantoren, co-working, evenementenruimtes en voorzieningen.
 

Venture Café
Venture Café Foundation bouwt innovatiegemeenschappen. Zij organiseren een groot wekelijks innovatie community-evenement in Rotterdam met gemiddeld 270 innovators.
 

ZoHo
ZOHO is het Rotterdamse Maakkwartier. Een woon- en werkplek aan de rand van het centrum, op 5 minuten lopen van het Centraal Station. Voor en door makers in design, kunst, cultuur, media, tech, food, architectuur en urban planning. Allen pioniers die hun vakmanschap willen inzetten om zichzelf, ZOHO en de stad op een vernieuwende wijze te versterken.
 

Impact Hub Rotterdam
Zij bieden een prettige, inspirerende en persoonlijke werkplek waar je andere duurzame en sociale ondernemers ontmoet. Ze richten zich op Makers die experimenteren, kenniswerkers en coaches en buurtinitiatieven.
 

Life Sciences & Health HUB
Op deze plek in de Rotterdam Science Tower moet je zijn als start-up in Life Sciences en Health. Er is een sterke community, programma's en coaching, ondernemerschapsonderwijs en er zijn testmogelijkheden.

Rotterdam Partners
Ontstaan uit een fusie van Rotterdamse organisaties met diepe wortels in de citymarketing, internationale acquisitie van investeerders en stedelijke economische ontwikkeling. Zij sturen op het imago van Rotterdam en promoten de Rotterdamse regio nationaal en internationaal.
 

Port of Rotterdam
De Rotterdamse haven is de grootste zeehaven van Europa. De haven dankt zijn leidende positie aan de uitstekende bereikbaarheid via zee, aan de intermodale verbindingen en aan de 175.000 mensen die in en voor het haven- en industriegebied werkzaam zijn. Het is de plek waar grenzeloze ambities worden waargemaakt.
 

CityLab010
Hier ontmoeten mensen met goede ideeën en hart voor Rotterdam elkaar. Mensen met expertise, middelen en relevante netwerken. Ideeën delen heeft voordelen: je versterkt je plan, je betrekt andere Rotterdammers en je gaat nieuwe samenwerkingen aan in de stad.
 

Erasmus Universiteit
Een internationaal georiënteerde onderzoeksuniversiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Wetenschappers en studenten werken aan het oplossen van mondiale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam, dat daarbij veelal fungeert als een levend stadslaboratorium.
 

Erasmus Centre for Entrepreneurship
Het leidende centrum voor ondernemerschap in Europa. Gevoed door onze overtuiging dat ondernemerschap de primaire motor is voor innovatie, streven we ernaar om ondernemerschap in te bedden in het DNA van mensen. Wij creëren geen bedrijven, we creëren ondernemers via de kennis en het netwerk van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
 

Rotterdam Make it Happen
Een samenwerking van Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam en Rotterdam Partners, die hiermee Rotterdam in binnen- en buitenland nog sterker op de kaart willen zetten.
 

MAEX Rotterdam
De maatschappelijke beurs die ondernemers kan helpen om samen waarde te creëren voor je bedrijf en de samenleving.
 

Innovation Quarter
Zorgt voor een economisch sterk Zuid-Holland. Deze regionale ontwikkelingsmaatschappij financiert innovatieve bedrijven, helpt buitenlandse ondernemers bij vestiging, helpt jou te internationaliseren en organiseert samenwerking op innovatie.
 

Voor Goed
Rotterdam staat bol van goede initiatieven en partijen die graag een steentje willen bijdragen aan
een mooie en betere stad. Stichting Voor Goed, Rotterdam Impact Agency brengt deze Rotterdamse sociaal ondernemers, corporates, fondsen en gemeente samen. Met als doel: nieuwe verbindingen en nieuwe oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken in Rotterdam.