Winkeltransformatie

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Binnenkort lanceren wij een kansenkaart waarin in u kunt zien in welke gebieden leegstaande winkels te vinden zijn. Daarnaast kunnen makelaars en websites zoals Funda in business en BOG Auctions u verder op weg helpen.

In veel gevallen heeft u bij transformatie een vergunning nodig. Het kan ook zijn dat u vergunningsvrij kunt gaan transformeren. Ga naar www.rotterdam.nl/bouwen en doe de vergunningencheck. Gebruik de vergunningencheck in de zelftoets om te controleren of u een vergunning nodig heeft.
Over het algemeen geldt dat u geen vergunning nodig heeft:

 • als het past binnen bestemmingsplan;
 • geen verandering is van brandcompartimenten;
 • geen verandering is van de constructie en constructieve wanden;
 • geen gevelwijzigingen.

Over het algemeen geldt dat u wel een vergunning nodig heeft:

 • als het niet past binnen een bestemmingsplan;
 • wel verandering is van brandcompartimenten;
 • wel verandering is van constructie en constructieve wanden;
 • wel gevelwijzingen zijn;
 • sprake is van splitsen of samenvoegen.

De bestemming vindt u via 'bestemmingsplan inzien'. U maakt een PDF waarna u een document krijgt met de plankaart en voorschriften van het gebied waar uw pand in valt.


 

Mocht uw pand nog geen woonbestemming hebben, dan kunt u doormiddel van een verkorte procedure voor bestemmingswijziging, de zogenaamde 'kruimelprocedure' afwijken van het bestemmingsplan. U dient dit verzoek in samen met uw omgevingsvergunning. Deze procedure duurt 8 weken.


 

Ja, er gelden aanvullende vereisten om af te mogen wijken van het bestemmingsplan. Er zijn aanvullende milieu onderzoeken vereist. De bestemming wonen is meer beschermd dan winkels. Er gelden hogere eisen voor bijvoorbeeld geluid. Alleen als de geluidsbelasting op de gevel binnen de normen is of als er een hogere waarden vastgesteld is dan de norm, kan er gekruimeld worden.


 

BAG staat voor Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en bevatten gegevens van alle adressen en gebouwen, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. De gemeente Rotterdam is bronhouder en verantwoordelijk van de inhoud van dit bestand voor de gemeente Rotterdam. Via het kadaster (BAGviewer) zijn deze gegevens beschikbaar. Als u in een voormalig winkelpand wilt gaan wonen of
wilt gaan verhuren dan moet het gebruiksdoel gewijzigd worden in woning. Pas daarna mag er gewoond worden.


 

Mocht u vergunningsvrij kunnen verbouwen, dan kunt u rechtstreeks een verzoek tot wijziging indienden. Bij het indienen van een verzoek tot een wijziging in de BAG, dienen de volgende stukken opgestuurd te worden naar bag@rotterdam.nl:

 1. Een omschrijving van het omzetten van de functie.
 2. Plattegronden. Deze moete aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • plattegronden moeten van elke verdieping worden aangeleverd
 • plattegronden moeten voorzien zijn van maatvoering van elke ruimte
 • elke ruimte moet benoemd worden, bijvoorbeeld woonkamer, keuken, etc.

Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor de transformatie? Dan wordt de BAG automatisch geregeld door de bouwinspecteur.

Wettelijk hebben alle gemeenten de plicht binnen de daarvoor vastgestelde wettelijke termijnen de aanpassingen in de BAG te registreren. Voor aanpassing naar aanleiding van een vergunning moet de gemeente deze binnen vier dagen na vergunningverlening in de BAG hebben opgenomen. Bij aanpassing van de BAG zonder vergunning geldt de verwerking volgens de wettelijke termijn 6 maanden. Binnen de gemeente Rotterdam streven wij ernaar om dit binnen een aantal weken af te ronden.


 

J a, zodra de bouwvergunning verleend is, kunt u starten met de verbouwing. De BAG-registratie wordt doormiddel van het afgeven van de vergunning automatisch gewijzigd. Als u vergunningsvrij bouwt, kunt u verbouwen nadat u positief bericht heeft gekregen van BAG over de wijziging.


 

De regelgeving voor een woonruimte vindt u op Bouwbesluitonline. Let erop dat de gebruiksfunctie ‘woonfunctie’ aangevinkt staat en de rest van de functies uit. U kunt ook ervoor kiezen om u te laten adviseren door een deskundige zoals een architect of bouwkundige.
 

In veel gevallen zal de potentiële woonruimte onderdeel uitmaken van een Vereniging Van Eigenaren (VVE). De VVE en alle hypotheekverstrekkers moeten instemmen met de functiewijziging. Vervolgens moet dit opgenomen worden in de splitsingsacte.
Via de notaris kan de splitsingsacte aangepast worden. 
Er kan sprake zijn van een slapende VVE. In dit geval zal de VVE opgeroepen moeten
worden. De VVE is bevoegd om te bepalen hoe de splitsingsacte gewijzigd wordt.
Wanneer de VVE niet instemt met de gebruiksfunctiewijziging naar een woonbestemming en u gaat toch gebruiken/verhuren of verkopen als woning, dan is het mogelijk dat een mede-eigenaar van het pand naar de rechter stappen. U loopt het risico dat uw woonplannen niet doorgaan. Bovendien zal bij koop het voor de nieuwe eigenaar moeilijkheden opleveren bij de aanvraag van een hypoheek wanneer dit nog niet in de splitsingsakte geregeld is. Banken zullen er niet mee akkoord gaan dat de gebruiksfunctie nog winkel is en de hypotheek niet verstrekken of slechts een lager bedrag willen financieren.

Tot slot kunt door strengere normen voor geluideis extra geluidwerende maatregelen moeten treffen voor de voorgevel. De VVE is in principe voor deze kosten aansprakelijk.