Foto: Gemeente Rotterdam

De horeca en de 1,5 meter

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

De horeca is open maar de gevolgen van de coronacrisis zijn nog steeds voelbaar. Op deze pagina bieden we horecaondernemers informatie over de regelingen en de sinds 1 juli geldende coronamaatregelen. Vragen over de horeca kun je mailen naar horeca@rotterdam.nl en horecavergunningen@rotterdam.nl.

Update 6 augustus 2020

De horeca gaat voor binnen én buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid, werken op basis van reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck en het toekennen van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar. Daarnaast worden alle bezoekers gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten naam en contactgegevens achter zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid.

Bij constatering van bronbesmetting door GGD, leggen voorzitters veiligheidsregio een sluiting van max. 14 dagen van recreatieve instellingen (zoals bioscopen, horecaondernemingen, pretparken, theater, musea, enz.) op.

Restaurants en cafés zijn open, onder voorwaarden:

Binnen:

 • Binnen zit je aan een tafeltje  
 • Je moet 1,5 meter afstand houden van personen buiten jouw eigen huishouden
 • Als de horecagelegenheid een onbeperkt aantal mensen toe laat dan moet er gewerkt worden met een reserveringssysteem én vindt er een gezondheidscheck plaats.

Buiten:

 • Ook buiten zit je aan een tafeltje

 • Je moet 1,5 meter afstand houden van personen buiten jouw eigen huishouden. Als je met 3 of meer mensen aan een tafel zit, houdt je ook 1,5 meter afstand van elkaar.

 • Met een kuchscherm tussen twee tafels hoeft er geen 1,5 meter afstand aangehouden te worden

 • Geen kuchscherm? Dan moet je 1,5 meter afstand houden tot de ander tafel

 • Als de horecagelegenheid een onbeperkt aantal mensen toe laat dan moet er gewerkt worden met een reserveringssysteem én vindt er een gezondheidscheck plaats.

Stedelijke richtlijnen terrassen

We willen het mogelijk maken dat elke horeca-exploitant, zonder een vergunningsaanvraag, tijdens het terrasseizoen tot 1 november 2020 in de buitenruimte direct in de buurt van zijn inrichting een groter terras mag voeren dan normaal. Mits de openbare buitenruimte (stoep, kades, pleinen en groenvoorzieningen enkel bestaand uit gras) in de directe omgeving van de inrichting dit toelaat.

Hiervoor zijn stedelijke richtlijnen opgesteld:

 • maximaal 2x zo groot in oppervlakte als reguliere terras
 • er moet altijd 1,5 m afstand zitten tussen gasten op het terras en passanten. Hulpdiensten hebben ongehinderd doorgang
 • brandkranen en nooduitgangen blijven vrij toegankelijk
 • omgeving ervaart geen overlast
 • geen muziek
 • overleg met jouw buren, (horeca)ondernemers en omwonenden voordat je extra ruimte in neemt
 • let op de verkeersveiligheid

- Maximaal 2x zo groot in oppervlakte als reguliere terras;

- Er moet altijd 1,5 m afstand zitten tussen gasten op het terras en passanten.

- Hulpdiensten hebben ongehinderd doorgang en brandkranen en nooduitgangen blijven vrij toegankelijk

- Brandkranen en nooduitgangen blijven vrij toegankelijk

- Omgeving ervaart geen overlast

- Geen muziek

- Overleg met je buren; (horeca)ondernemers en omwonenden voordat je extra ruimte in neemt

- Let op de verkeersveiligheid. 

 

Het in gebruik nemen van de openbare ruimte is geen verworven recht. Gemeenteambtenaren kunnen dwingende aanwijzingen geven om de nieuwe opstelling aan te passen of op te ruimen

Nee, een melding is niet nodig. Uitgangspunt is vertrouwen vanuit de overheid voor de ondernemers. Eventueel repareren achteraf.


 

Het totale uitgebreide terras heeft dezelfde sluitingstijden als het reguliere terras.

Dus de tijden die op de vergunning vermeld staan gelden ook voor de uitbreiding. (Bij vrijgesteld van de verg.plicht gelden die tijden, dat is 23.00 uur).


 

Belangrijk om af te stemmen met de buren over uitbreiden van terras. Wellicht wil de horecabuurman ook uitbreiden of wil een sportschool of winkelier ook de buitenruimte gebruiken.

Zorg er samen voor dat er een duidelijk voetpad overblijft (zie ook hieronder: hoe moet ik mijn terras neerleggen).


 

Nee, voor sommige ondernemers is meer maatwerk nodig.

De gemeente heeft dertig drukke pleinen en straten vastgesteld waar de ruimte schaars is of knelt en waar al gestart is om tot een passend plan te komen. Hierbij wordt met name bekeken welke ruimte er is voor terrasuitbreiding, rekening houdend met andere functies die een beslag leggen op de schaarse openbare buitenruimte. Denk bijvoorbeeld aan winkels, horeca, bewoners, markten, voetgangers, spelende kinderen of sporten.

Op deze locaties is de gemeente al in overleg met ondernemers om met maatwerk de buitenruimte te verdelen. Via de Ondernemersbalie kunnen ook andere partijen op andere locaties zich melden om hun ideeën voor het inrichten van de buitenruimte met de gemeente te delen.

Hiervoor zijn 30 plekken aangewezen. Zie hieronder. 


 

Centrum:

 • Nieuwe markt (plein)
 • Schouwburgplein (plein)
 • Binnenrotte (plein)
 • Kernwinkelgebied centrum (complex gebied)
 • West-kruiskade (complex gebied)
 • Hoogstraat / hoogkwartier (complex gebied)
 • Witte de Withstraat (complex gebied)

 

Delfshaven

 • Middellandsplein (plein)
 • Kruising nieuwe Binnenweg / Heemraadssingel Heemraadsplein (plein)
 • Nieuwe Binnenweg incl. centrum ( complex gebied)

 

Hoek van Holland

 • Brinkplein (plein)
 • Strand (complex gebied)

 

Kralingen – Crooswijk

 • Admiraliteitskade (plein)
 • Lusthofstraat (complex gebied)
 • Oostzeedijk / Oostplein (complex gebied)


 

Pernis

 • Winkelgebied Pernis (plein)
 • Hoogvliet
 • Winkelcentrum Binnenban (complex gebied)


 

Rozenburg

 • Raadshuisplein / Molenweg (plein)
 • Emmastraat (complex gebied)

 

Feijenoord

 • Deliplein / Sumatraweg (plein)
 • Afrikaanderplein (plein)
 • Beijerlandselaan (complex gebied)

 

Ijsselmonde

 • Cor Kieboomplein (plein)

 

Noord

 • Noordplein (plein)
 • Noorderboulevard (complex gebied)

 

Charlois

 • Plein 1953 (plein)
 • Zuidplein en zuidpleinlaag (complex gebied)


 

Hillegersberg-Schiebroek

 • Bergsedorpstraat (complex gebied)


 

Prins Alexander

 • Boulevard nesselande (plein)
 • Prins Alexanderplein (plein)

Er wordt gekeken op welke wijze terrasuitbreiding mogelijk is op het plein, rekening houdende met ander gebruik van het plein zoals winkelend publiek, markten, voetgangers en calamiteiten/vluchtroutes. Horecaondernemers die aan deze pleinen zijn gevestigd worden door de gemeente benaderd. De ideeën en wensen van ondernemers worden meegenomen in het proces naar vormgeving van de plannen.

Voor alle locaties binnen de 30 plekken is er contact vanuit de gemeente. Ideeën en vragen over Rotterdam geeft ruimte kunnen via de onderstaande knop aangemeld worden.

 • Laat je terras zoveel als mogelijk op elkaar aansluiten, zodat het voetpad niet door je terras heen loopt.
 • Als het voetpad door je terras heen loopt, moet het 3 meter breed zijn (voetganger heeft aan beide kanten 1,5 meter afstand van de terrasbezoekers).
 • Als het voetpad aan één kant langs je terras loopt, moet het  1,5 meter breed te zijn.


 

Ja, dat mag. Mits je de andere voorwaarden in gedachte houdt. Let extra op de verkeersveiligheid. Als het bijvoorbeeld gaat om een pleintje of grasveldje, overleg dan met horecaondernemers in dezelfde straat. Houd rekening met de andere functie van dit stuk openbare ruimte. Spelen er vaak kinderen? Zet dan alleen ’s avonds een terrasopstelling neer.

(Terras)vlonders
 

Elke ondernemer mag alle parkeervakken direct voor zijn inrichting, over de hele breedte van de inrichting gebruiken om een vlonder neer te leggen. Normaal is er een maximum van 3 vlonders per inrichting. Dat is er nu niet.

Bij hoekpanden geldt: Aan beide zijden van het pand mogen de parkeervakken over de breedte van de inrichting worden gebruikt.

De vlonder is beschikbaar voor het uitvoeren van de hoofdactiviteit van de onderneming.

Een aanvraag indienen kon tot 1 juli.

Dan mag je die plek gebruiken in de tijden dat er niet meer geladen of gelost wordt. Die tijden staan op een bordje in de buurt van de laad/losplek.

Je hoeft geen vergunningsaanvraag te doen voor een terrasvlonder.

Een aanvraag indienen kon tot 1 juli.

Vanaf 1 juni tot 1 november. Maak je gebruik van een gratis vlonder van de gemeente, dan wordt deze op 1 november opgehaald

Als je een ondernemer bent en je hebt parkeervakken voor de deur, dan mag je een vlonder neerleggen dat dienst doet als terras of een andere bedrijfsactiviteit. Je hoeft dit niet aan te vragen.

Je koopt of maakt zelf de vlonder. Een aanvraag indienen kon tot 1 juli.

Als je een vlonder bij de gemeente aanvraagt, dan krijg je een standaard formaat. Als je zelf je vlonder maakt, mag je zelf weten hoe het eruit ziet.

De afmetingen zijn de lengte en breedte van een parkeervak. Er moet 20 centimeter afstand tot de rijbaan zijn.

Een aanvraag indienen kon tot 1 juli.

Je kunt zelf een vlonder kopen of maken. Daarnaast biedt de gemeente gratis vlonders aan. Deze zijn circulair geproduceerd. De gratis vlonder wordt bezorgd en neergelegd op de plek die je aangeeft.  Een aanvraag indienen kon tot 1 juli.

De gemeente gaat deze circulair laten maken, d.w.z. met hout dat is ingezameld in de Milieuparken. De eerste honderd zijn op 1 juni gereed voor uitgifte. De aanvragen voor een gratis vlonder worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst. Als er veel vraag is, dan worden er vlonders bijgemaakt. Het is nu nog niet bekend wanneer die klaar zijn. Wil je niet wachten op de volgende lichting vlonders, dan is het advies er zelf een te kopen of maken.

Een aanvraag indienen kon tot 1 juli.

De vlonders van de gemeente zijn gratis. Je moet ze wel aanvragen. En er geldt een maximum van drie. 

Een aanvraag indienen kon tot 1 juli.

Als je eerder een aanvraag hebt gedaan voor een terrasvlonder, dan heb je daar leges voor betaald. Die leges worden automatisch terug betaald. Voor 1 oktober. Als je zelf een vlonder hebt gekocht, of hebt gemaakt dan geeft de gemeente geen geld voor de kosten die je daarvoor hebt gemaakt.

Een aanvraag indienen kon tot 1 juli.

Nee, de aanvragen worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst. 

Toezicht en handhaving terrasuitbreiding

 

Ondernemers krijgen met de tijdelijke verruiming veel vertrouwen, maar daarbij hoort ook verantwoordelijkheid. Als de regels worden overtreden, kan dit gevolgen
hebben voor de terrasuitbreiding.

 

Bij overtredingen gaan toezichthouders in gesprek met ondernemers en geven in principe altijd de kans om te herstellen (zoals verplaatsen van het terras). Bij excessen of als er geen gehoor wordt gegeven aan verzoeken van de toezichthouders, dan volgt handhaving volgens onderstaand arrangement:


Exploitatie niet conform “Besluit tijdelijke regels terrassen vanwege Covid-19”
 

 • 1e constatering                         Waarschuwing
 • 2e constatering                         Intrekken vrijstelling verruimd terras en terrasvlonder

 

De regels van de Drank- en Horecawet en de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 (en ook de bijbehorende handhavingsarrangementen) blijven natuurlijk ook gewoon van toepassing.

Daarnaast gelden vanaf 1 juni ook de nieuwe regels vanuit de noodverordening. Zo mogen er maximaal 30 personen in de inrichting aanwezig, moeten zij aan tafels/bar zitten en moet er zorg voor worden gedragen dat er altijd 1,5 meter afstand tussen personen wordt gehouden. Bij overtreding van deze regels zal de ondernemer in eerste instantie de kans krijgen om de situatie te herstellen. Indien dit niet voldoende is, kan de voorzitter van de Veiligheidsregio verdergaande maatregelen treffen.

Een combinatie van verschillende overtredingen kan ervoor zorgen dat de burgemeester een stap in bovenstaand handhavingsarrangement overslaat.

Het volledige handhavingsarrangement voor de uitbreiding van de terrassen en de uitgangspunten die daarbij horen, zijn te lezen in het Besluit tijdelijke regels terrassen vanwege Covid-19 en het Besluit tijdelijke regels terrassen maatwerklocaties pleinen vanwege Covid-19.

Meer informatie over de noodverordening en bijbehorende handhaving vind je op de website van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

 

Voor alle andere overtredingen geldt het handhavingsarrangement van de Horecanota en het handhavingsmodel Drank- en Horecawet.

Meer informatie

Op de gemeentelijke pagina over horeca staan alle richtlijnen om vanaf 1 juni in de anderhalvemeter-samenleving open te gaan en gasten te ontvangen. Ook kan je hier de horecagebiedsplannen vinden.

Bekijk ook

Alle hulp op een rij
Regelingencheck
Veelgestelde vragen
Handige links