Foto: gemeente Rotterdam

Rotterdams Klimaatakkoord

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rotterdam halveert CO2-uitstoot met Rotterdams Klimaatakkoord

In tien jaar tijd halveert Rotterdam de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Dat blijkt uit de maatregelen in het Rotterdams Klimaatakkoord dat de gemeente met meer dan 100 bedrijven en maatschappelijke organisaties heeft gesloten. Het akkoord dat op 22 november 2019 is gepresenteerd bevat bijna 50 maatregelen die zorgen voor een forse verduurzaming van de Rotterdamse economie.

CO2-uitstoot

Rotterdam draagt op dit moment meer dan gemiddeld bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Ruim 20% van de landelijke CO2-uitstoot komt uit Rotterdam, vooral uit het havengebied. Dat is de reden dat het stadsbestuur begin dit jaar het initiatief nam om samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties een klimaatakkoord te maken. Onder leiding van vijf onafhankelijke voorzitters hebben de deelnemers aan vijf Rotterdamse klimaattafels (Haven & Industrie, Gebouwde Omgeving, Mobiliteit, Schone Energie en Consumptie) 49 zogenaamde ‘klimaatdeals’ uitgewerkt die zorgen voor een impuls voor de CO2-arme economie.

Koploper duurzaamheid

Volgens wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid) markeert het Rotterdams klimaatakkoord een keerpunt voor de havenstad. 'Van oudsher zijn we een grote vervuiler. Daar willen we voorgoed vanaf. Onze ambitie is om binnen tien jaar koploper duurzaamheid te worden. Met een schone en circulaire economie en de groenste haven van de wereld.' In het klimaatakkoord staan voorstellen voor grote windparken voor de Rotterdamse kust, het aanleggen van een waterstofnetwerk om de industrie te verduurzamen en het grootschalig isoleren van Rotterdamse woningen.

 

In Rotterdam wordt de noodzaak van de energietransitie niet alleen breed gedragen, maar ook gezien als mogelijkheid om kansen voor extra bedrijvigheid en nieuwe werkgelegenheid.

Wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid)

Kansen verzilveren

De deelnemers aan het Rotterdams Klimaatakkoord willen de transitie van de Rotterdamse economie niet alleen gebruiken voor het verminderen van de CO2-uitstoot, maar ook om nieuwe kansen te creëren. 'Dat is misschien wel de grootste winst van het Rotterdams Klimaatakkoord', zegt wethouder Arno Bonte. 'In Rotterdam wordt de noodzaak van de energietransitie niet alleen breed gedragen, maar ook gezien als mogelijkheid om kansen voor extra bedrijvigheid en nieuwe werkgelegenheid te verzilveren.'

Zorgen

Drie op de vier Rotterdammers maken zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering. Dat aantal is in de afgelopen jaren gestaag toegenomen. Rotterdammers maken zich vooral zorgen over de zeespiegelstijging en de gevolgen van klimaatverandering voor planten en dieren. Dat is niet verwonderlijk, Rotterdam ligt midden in een rivierdelta en is daarom relatief kwetsbaar voor klimaatverandering. Meer dan duizend Rotterdammers hebben in het afgelopen jaar meegedacht over maatregelen in het Rotterdams klimaatakkoord, waaronder tientallen studenten en scholieren.

Meer info

Kijk op energieswitch010.nl voor meer informatie over de Rotterdamse Klimaatalliantie en de tot standkoming van het Klimaatakkoord.