Foto: Rhalda Jansen

Rotterdam geeft ruimte aan ondernemers in de anderhalvemeter-samenleving

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Keuzes maken voor veilige en eerlijke verdeling van de buitenruimte

De stad komt langzaam weer op gang na de versoepeling van de landelijke maatregelen. Rotterdam is een ruim opgezette stad, maar de ruimte is op sommige plekken schaars. Daarom maakt Rotterdam keuzes om de beschikbare ruimte zo veilig en eerlijk mogelijk te verdelen zodat de anderhalvemeter-regel aangehouden kan worden. Samen met Rotterdammers en ondernemers maken we meer ruimte en geven we elkaar de ruimte. Op 30 locaties zijn gemeente en ondernemers met elkaar in gesprek om de buitenruimte voor 1 juni goed in te richten, horeca krijgt tijdelijk de ruimte om het terras te vergroten en alle ondernemers kunnen terrasvlonders neerleggen voor hun inrichting.

Hoe pakt Rotterdam dit aan?

De gemeente werkt stapsgewijs en pakt eerst de plekken aan waar de ruimte het meest knelt. Dat kan betekenen dat maatregelen die eerder genomen zijn, weer teruggedraaid kunnen worden als de situatie daarom vraagt. Voor het verdelen van de beschikbare ruimte hanteert Rotterdam de volgende uitgangspunten: veiligheid staat voorop, verplaatsen gaat voor verblijven, faciliteren gaat voor reguleren en niet herinrichten, wel herverdelen.

Maatwerk op 30 locaties

De gemeente heeft 30 drukke pleinen en smalle straten vastgesteld waar de ruimte schaars is of knelt. Op deze locaties is de gemeente in overleg met ondernemers om met maatwerk de buitenruimte in te richten. Via de Ondernemersbalie kunnen ook partijen op andere locaties zich melden om hun ideeën voor het inrichten van de buitenruimte met de gemeente te delen.

“Zoals we samen sterk staan tegen Corona, kunnen we ook alleen samen het beste maken van de anderhalvemetereconomie. Om maximaal te kunnen ondernemen en te bewegen moeten we elkaar de ruimte geven. Daar is maatwerk voor nodig want ieder plein en iedere winkelstraat is anders: soms is de stoep te smal, de weg te druk of willen horeca, winkels en marktkramen allemaal meer ruimte. Als ondernemers en bewoners in een bepaalde straat er samen uitkomen: perfect. En anders staan onze speciale gebiedsteams klaar om te helpen een passend plan te maken. Samen met ondernemers en bewoners slaan we de handen ineen. Alleen zo krijgen we de economische motor weer op gang,”  aldus wethouder Barbara Kathmann (Economie).

Ideeën en vragen over Rotterdam geeft ruimte?

Richtlijn tijdelijke markeringen buitenruimte

Trottoirs en pleinen

 • Markeringen in de buitenruimte zijn een verantwoordelijk van de ondernemer, individueel of verenigd.
 • Maak bij voorkeur gebruik van markeringstape. Houd daarbij oog voor verwijderbaarheid.
 • Gebruik van ducttape is niet toegestaan, dit laat zeer moeilijk verwijderbare lijmresten achter.
 • Gebruik van verf is niet toegestaan.
 • Als ondernemers ben je zelf verantwoordelijk voor het goed weghalen van de markering/tape indien nodig.
 • Eventuele schoonmaakkosten die de gemeente heeft aan het verwijderen van marketing/tape zijn voor rekening de ondernemer(svereniging).
 • Aanwijzingen van toezichthouders ed. dienen te worden opgevolgd.

Rijbaan

 • Tijdelijke markeringen op de rijbaan als onderdeel van een goedgekeurde tijdelijke verkeersmaatregel worden aangebracht door de gemeente.

Ruimte voor horeca

De horeca gaat vanaf 1 juni om 12:00 uur weer open. Voor het terrasseizoen, tot 1 november 2020, mogen horecaondernemers in Rotterdam zonder vergunningsaanvraag een groter terras voeren dan normaal. Hiervoor zijn stedelijke richtlijnen opgesteld.

De richtlijnen voor alle horecaondernemers in Rotterdam zijn:

 • Maximaal 2x zo groot in oppervlakte als reguliere terras;
 • Er moet altijd 1,5 m afstand zitten tussen gasten op het terras en passanten.
 • Hulpdiensten hebben ongehinderd doorgang
 • Brandkranen en nooduitgangen blijven vrij toegankelijk
 • Omgeving ervaart geen overlast
 • Geen muziek
 • Overleg met je buren; (horeca)ondernemers en omwonenden voordat je extra ruimte in neemt
 • Let op de verkeersveiligheid.

“Met onder meer de mogelijkheden voor een groter terras komen we horecaondernemers in deze barre tijden tegemoet. Ik vertrouw erop dat ondernemers en Rotterdammers hier op een goede manier gebruik van maken en de schaarse ruimte in de stad eerlijk verdelen en gebruiken. De stad is tenslotte van ons allemaal!,” aldus Said Kasmi (o.m. horeca).

Vlonders voor alle ondernemers

Vanaf 1 juni is het voor alle ondernemers mogelijk om vlonders in te zetten. Normaal zijn vlonders alleen voor horeca om hun terrassen uit te breiden. De
vlonder is beschikbaar voor het uitvoeren van de hoofdactiviteit van de onderneming.

Elke ondernemer mag alle parkeervakken direct voor zijn inrichting, over de hele breedte gebruiken om vlonders neer te leggen. Normaal is er een maximum van 3 vlonders per inrichting, dat is er nu niet. De ondernemer kan zelf een vlonder kopen of maken. Of gebruik maken van gratis vlonders van de gemeente.

De vlonders van de gemeente zijn circulair geproduceerd en zijn gemaakt van gerecycled hout. Wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid): ”Tijdens de lockdown hebben veel mensen hun huis opgeruimd. Er is daarom veel hout binnengekomen bij de milieuparken. Dit hout geven we een tweede leven als vlonder. Zo bereiken we twee doelen in één keer: we hergebruiken op een nuttige manier het overtollige hout en we helpen ondernemers in deze moeilijke tijd”.

 

Toezicht en handhaving terrasuitbreiding

Ondernemers krijgen met de tijdelijke verruiming veel vertrouwen, maar daarbij hoort ook verantwoordelijkheid. Als de regels worden overtreden, kan dit gevolgen hebben voor de terrasuitbreiding.

Bij overtredingen gaan toezichthouders in gesprek met ondernemers en geven in principe altijd de kans om te herstellen (zoals verplaatsen van het terras). Bij excessen of als er geen gehoor wordt gegeven aan verzoeken van de toezichthouders, dan volgt handhaving volgens onderstaand arrangement:


Exploitatie niet conform “Besluit tijdelijke regels terrassen vanwege Covid-19”
 

 • 1e constatering                         Waarschuwing
 • 2e constatering                         Intrekken vrijstelling verruimd terras

 

De regels van de Drank- en Horecawet en de APV Rotterdam 2012 (en de bijbehorende handhavingsarrangementen) blijven van toepassing. Een combinatie van verschillende overtredingen kan ervoor zorgen dat de burgemeester een stap in bovenstaand handhavingsarrangement overslaat.

Lees hier het besluit "Tijdelijke regels terrassen vanwege Covid-19"

Lees hier het besluit  “Tijdelijke regels terrassen maatwerklocaties pleinen vanwege Covid-19”
 

Voor alle andere overtredingen geldt het handhavingsarrangement van de Horecanota en het handhavingsmodel Drank- en Horecawet.

Regels uit noodverordening

Vanaf 1 juni gelden ook de regels vanuit de noodverordening. Zo mogen er maximaal 30 personen in de inrichting aanwezig, moeten zij aan tafels/bar zitten en moet er altijd 1,5 meter afstand tussen personen worden gehouden.

Markten

Ook de markten zijn onlosmakelijk verbonden met de Rotterdamse buitenruimte. In samenspraak met de markten worden de mogelijkheden voor meer ruimte in de anderhalvemeter-samenleving uitgewerkt. “De marktkooplui hebben het net als alle andere ondernemers zwaar te verduren en hun geduld is flink op de proef gesteld. Daarom zoeken we ook samen met hen naar oplossingen om weer zoveel mogelijk te kunnen markten, bijvoorbeeld door een groter marktterrein, meer marktdagen of tijdelijke standplaatsen op alternatieve locaties,” aldus wethouder Kathmann.