Foto: Leander fotografie

Herijkte havenvisie vastgesteld

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

De gemeenteraad stelt de herijkte Havenvisie vast

De gemeenteraad van Rotterdam heeft op 28 november jl. de herijkte Havenvisie vastgesteld. Het creëren van economische en maatschappelijke waarde en het realiseren van duurzame groei is de kern van de herijkte Havenvisie. Eerder dit jaar is de herijkte Havenvisie al goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Havenbedrijf Rotterdam. Nu ook de Rotterdamse gemeenteraad de herijkte Havenvisie heeft vastgesteld, vervangt deze daarmee definitief de Havenvisie 2030 uit het jaar 2011.

Toekomstbestige visie

De wereld om ons heen verandert en dat beïnvloedt ook het Rotterdamse haven- en industriecomplex. Het gaat daarbij onder andere om de energietransitie, de grondstoffentransitie en digitalisering. Dat was de aanleiding om de Havenvisie 2030 te herijken. Deze herijkte versie beschrijft het toekomstperspectief voor het haven- en industriecomplex op basis van de huidige inzichten en maakt daarmee de visie uit 2011 toekomstbestendig.

Aangescherpte ambities

Rotterdam streeft ernaar om koploper te zijn op het gebied van duurzame en efficiënte ketens. De herijkte Havenvisie neemt de ambitieuze doelstellingen zoals opgenomen in de Rotterdamse bijdrage aan het klimaatakkoord (Rotterdam-Moerdijk) één op één over. Daarnaast krijgen de door de Verenigde Naties vastgestelde Sustainable Development Goals (SGDs) voor duurzame economische ontwikkeling een centrale plaats. Hiermee onderstrepen de eerder genoemde vijf partijen het belang van het creëren van maatschappelijke en economische waarde.