Hulp voor zzp'ers

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Met ingang van 16 maart gelden er aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus. Veel zzp’ers komen door deze maatregelen in acute financiële problemen. Op deze pagina vind je de belangrijkste maatregelen en voorzieningen voor zzp’ers en veelgestelde vragen.

 

Kijk op de WegWijzer Corovirus voor aanvullende vragen en informatie.

Wat zijn de belangrijkste voorzieningen voor zzp’ers?

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) bestaat uit 2 delen:

  • Een tijdelijke inkomensondersteuning voor maximaal 3 maanden die het inkomen van ondernemers aanvult tot de voor hen gelden bijstandsnorm.
  • Een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen die het gevolg zijn van de coronacrisis.

 

Vanaf 3 april kun je de regeling Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanvragen. De Tozo-regeling vervangt de eerdere versnelde aanvraagprocedure van RBZ.

Heb jij tussen 16 maart en 3 april een aanvraag ingediend via het aanvraagformulier op deze webpagina? Dan hoef je geen nieuwe aanvraag te doen voor de Tozo-regeling. Als blijkt dat de ingediende aanvraag niet compleet is, krijg je hierover bericht.

 

Heb je  helemaal geen geld meer? Dan kom je misschien in aanmerking voor de regeling Broodnood. Dit zijn daarvoor de voorwaarden:

  • Je hebt op dit moment onvoldoende saldo op jouw rekening staan en kunt niet in jouw levensonderhoud voorzien. Je kunt bijvoorbeeld geen boodschappen doen.

  • Als je een partner hebt: jouw partner heeft momenteel geen ander inkomen boven de bijstandsnorm. Die norm is voor een alleenstaande € 1.052,32 per maand en voor een echtpaar € 1.503,31 per maand?

  • Je hebt ook een aanvraag voor een uitkering levensonderhoud ingediend via de website van RBZ.

Wil je broodnood aanvragen? Bel dan 010 – 498 47 77.

De TOGS is er voor ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. Voldoe je aan de voorwaarden? Dan krijg je eenmalig 4.000 euro, belastingvrij en naar eigen inzicht te besteden.
Bekijk de veelgestelde vragen over de TOGS.

De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro.

Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling is per 16 maart 2020 van kracht. Met de regeling kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank.

De overheid wil met deze regeling voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen. Lees hier meer.

Als je door het coronavirus in de problemen bent gekomen, kun je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van belastingbetaling. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Als je de komende maanden te laat je belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.


Meer informatie.

 

Daarnaast krijgen alle ondernemers en zzp’ers in Rotterdam uitstel van betaling van de gemeentelijke heffingen (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing, toeristenbelasting, reclame- en precariobelasting) voor drie maanden. Dit gebeurt automatisch en hier hoef je niets voor te doen. Ook alle
invorderingstrajecten die betrekking hebben op deze heffingen worden voor drie maanden stopgezet. Dat geldt ook voor zzp'ers die vanuit huis werken.

Heb je een aanslag lokale belastingen van SVHW ontvangen en kom je door de maatregelen rondom de coronacrisis in financiële problemen? Dan geeft SVHW je de mogelijkheid om jouw aanslag in termijnen te betalen of om uitstel van betaling aan te vragen. Reageer in ieder geval voor de vervaldatum van jouw aanslag. Zie daarvoor meer informatie onder het kopje Uitstel betaling belastingen in de Coronawegwijzer.

De rentekorting op microkredieten geldt voor klanten van Qredits. Qredits is er voor kleine ondernemers en zzp’ers. Qredits komt bestaande klanten die geraakt worden door het coronavirus, tegemoet in het dragen van hun financieringslasten. De verstrekker van microkrediet verleent 6 maanden uitstel van aflossing. De
rente gaat in die periode omlaag naar 2%. De maatregel is bedoeld om kleine ondernemers in bijvoorbeeld de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, bouw en zakelijke dienstverlening te ondersteunen. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Kleine ondernemers en zzp’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen daar terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus.

Hoe doe ik een aanvraag?
Voor rentekorting op je bestaande microkrediet bij Qredits, of een nieuwe kredietaanvraag, kun je rechtstreeks bij Qredits terecht.
Meer informatie: Qredits.nl

Ook de banken dragen hun steentje bij: gezonde bedrijven krijgen van een aantal banken 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat om klanten van ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. Met de maatregel willen ze vooral kleine ondernemers wat lucht bieden. De banken melden via de Nederlandse Vereniging van Banken dat ze voldoende gezonde buffers hebben opgebouwd om deze maatregel te nemen. Voor bedrijven met hogere financiering geldt de maatregel niet. Wel houden ze de ontwikkelingen voor die groep in de gaten.

Alle hulp op een rij
Veelgestelde vragen Tozo
Veelgestelde vragen TOGS
Ik heb financiële nood

Contact met het Regionaal Bureau Zelfstandigen

Vanaf 3 april kun je de regeling Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanvragen. De regeling word binnen de gemeente Rotterdam uitgevoerd door de afdeling Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ). RBZ voert de regeling uit voor Rotterdam en 27 regiogemeenten.

Bellen met Regionaal Bureau Zelfstandigen

Telefoonnummer: 010 - 498 47 77 (maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Daarbuiten wordt u automatisch doorverbonden met 14 010, binnen de openingstijden van 14 010 maandag tot en met vrijdag: van 8.00 tot 20.00 uur, zaterdag en zondag: van 9.00 tot 17.00 uur, zondag 12 april (eerste paasdag) en maandag 13 april (tweede paasdag) gesloten).

Meer informatie

Op het digitale Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel kun je alle landelijke informatie vinden die je helpt bij het voorbereiden op de risico's van het Cororavirus. Lees op Rotterdam.nl de actuele informatie met maatregelen die vanuit de gemeente worden genomen.