Foto: Joep Boute

Ik werk in de cultuur

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

De gevolgen van de coronacrisis zijn ook in de culturele en creatieve sector goed voelbaar. Op deze pagina bieden we culturele organisaties, kunstenaars en makers actuele informatie over regelingen, de impulsregeling en de sinds 13 oktber geldende coronamaatregelen.

De nieuwe landelijke maatregelen die tijdens de persconferentie van 13 oktober zijn aangekondigd gelden vanaf woensdag 14 oktober 22:00 uur. In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal besmettingen en de druk op de reguliere zorg alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de maatregelen effect hebben en dus heroverwogen kunnen worden.

 • Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie
 • Op zogenaamde doorstroomlocaties (bijvoorbeeld monumenten, bibliotheken en musea) geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak met uitzondering van detailhandel en markten voor levensmiddelen.
 • In een ruimte binnen mogen maximaal 30 mensen samen zijn. Kinderen tellen mee.
 • Je mag met een groep van maximaal 4 mensen samen afspreken. Of met alle mensen die bij jouw huishouden horen. Bijvoorbeeld in een bioscoop. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.

Bekijk het volledige overzicht op de website van de rijksoverheid.

In ruimtes waar bezoekers binnen vooral op 1 plaats zijn, zoals theaters, bioscopen, concertzalen en podia geldt:

 • 1,5 meter afstand van anderen
 • Verbod op gezelschappen van meer dan 50 personen binnen en buiten
 • Meldplicht voor samenkomsten van meer dan 50 personen.
 • Voor situaties waarbij er geen doorstroming is, gelden de volgende regels:
 • Binnen is placering altijd verplicht.
 • Bij samenkomsten binnen wordt een afgescheiden podium niet langer gezien als afzonderlijke ruimte. Personen op het podium tellen dus mee bij het aantal aanwezigen bij de samenkomst.
   
 • Er geldt binnen geen maximum aan het aantal aanwezigen, mits:
  • er gereserveerd wordt
  • een gezondheidscheck gedaan wordt
  • de 1,5 meter afstand in acht genomen wordt.
 • Er geldt binnen een maximum van 100 aanwezigen als reserveren en/of gezondheidscheck niet mogelijk is.

In ruimtes waar bezoekers buiten vooral op één plek zijn, zoals openluchttheaters en concerten geldt:

 • 1,5 meter afstand van anderen
 • maximaal 250 bezoekers (exclusief personeel) als vaste zitplaats, reservering en gezondheidscheck vooraf niet mogelijk is
 • geen maximum aantal personen bij vaste zitplaatsen, plus reservering en een gezondheidscheck vooraf.
   
 •  
 • Voor samenkomsten op buitenterrassen of een buitenterras op een evenemententerrein is het – ongeacht het aantal bezoekers – verplicht te reserveren, te placeren, gezondheid te verifiëren en bezoekers te vragen hun contactgegevens beschikbaar te stellen voor bron- en contactonderzoek.

 

Voor binnen- en buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt vanaf 1 juli geen maximumaantal personen per ruimte.

Vanaf 1 juli 2020 kunnen jonge culturele organisaties uit Rotterdam die zich willen doorontwikkelen en professionaliseren, een beroep doen op de impulsregeling. De organisaties benoemen twee ontwikkeldoelen en zoeken een coach of adviseur die hen twee jaar lang begeleidt. De eerste startdatum is 1 januari 2021. De gemeente stelt voor elke ronde 1,5 miljoen euro beschikbaar aanvullend op het cultuurplanbudget. De impulsregeling wil de flexibiliteit, innovatie en professionaliteit versterken van relatief nieuwe instellingen in de culturele sector. En zo bijdragen aan de ontwikkeling van deze organisaties.

 

Veel relatief jonge organisaties zijn nog in opbouw en werken hard aan hun professionalisering. Zowel artistiek al zakelijk. Voor deze groep blijkt de stap naar het Cultuurplan vaak nog groot. Twee jaar intensieve aandacht voor je bedrijfsvoering, je artistieke inhoud en je doelgroepen maakt die stap kleiner. De subsidie draagt bij aan zowel artistiek programma, personeelskosten, huur én de coaching.

Voor wie

Culturele organisaties die in Rotterdam actief zijn, ouder dan twee jaar en jonger dan negen jaar, kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente Rotterdam. Het gevraagde subsidiebedrag is minimaal € 25.000 per jaar en maximaal 50% van de eigen exploitatiebegroting. Om een impulssubsidie voor de jaren 2021 en 2022 aan te vragen, is de deadline 30 september 2020.

Meer informatie: https://www.rotterdam.nl/loket/impulsregeling-cultuur/

Meer informatie

Kijk voor meer informatie voor de cultuursector op de pagina Cultuur in Rotterdam van de gemeentelijke website Rotterdam.nl.

Heb je vragen? Mail naar: CoronaCultuurMO@rotterdam.nl of bel naar 010 - 267 19 03. 

 

Bekijk ook

Alle hulp op een rij
Regelingencheck
Veelgestelde vragen
Handige links