Foto: Peter Schmidt

Veelgestelde vragen van Ondernemers

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vragen divers

Voor veel noodmaatregelen is een DigiD nodig. Vraag je DigiD op tijd aan als je dat nog niet gedaan hebt. Het kan drie werkdagen duren voordat je hem hebt. Bij de aanvraag heb je je burgerservicenummer (BSN) nodig.
Houd er verder rekening mee dat je rijbewijs niet als geldig identiteitsbewijs geldt voor de aanvraag van de verschillende regelingen. Paspoort en identiteitskaart wel.

De aangekondigde regelingen gelden voor iedereen die aan de voorwaarden voldoet. Om bedrijfsactiviteiten weer op gang te brengen, is het nodig om 1,5 meter afstand te houden. Voor het merendeel van de bedrijven zal dit leiden tot een stijging van de inkomsten. Een terugkeer naar de normale situatie is voor de meeste bedrijven nog niet aan de orde. Het kabinet houdt de situatie scherp in de gaten en bekijkt continu of aanvullende regelingen nodig zijn. Specifiek voor de gevolgen van de 1,5 meter samenleving zijn op dit moment nog geen aanvullende regelingen getroffen (bron: ministerie EZK).

Kom je door de coronamaatregelen tussen begin maart en eind mei niet aan het urencriterium van 24 uur per week (1225 uur per jaar)? Dan mag je er tijdelijk vanuit gaan dat je het urencriterium toch gehaald hebt, ook als dat in werkelijkheid niet het geval is. Op die manier kun je toch gebruik maken van de ondernemersfaciliteiten (o.a. zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve). Door het urencriterium te versoepelen kan worden voorkomen dat je door de coronacrisis geen recht meer hebt op aftrek. Lees meer in het artikel over belastingmaatregelen in coronatijd.

Als je helemaal geen geld meer hebt, dan kom je misschien in aanmerking voor de regeling broodnood. Dit zijn daarvoor de voorwaarden:

 • Je hebt op dit moment onvoldoende saldo op jouw rekening staan en kunt niet in jouw levensonderhoud voorzien. Je kunt bijvoorbeeld geen boodschappen doen.
 • Als je een partner hebt: jouw partner heeft momenteel geen ander inkomen boven de bijstandsnorm. Die norm is voor een alleenstaande € 1.052,32 per maand en voor een echtpaar € 1.503,31 per maand.
 • Je hebt ook een aanvraag voor een uitkering levensonderhoud ingediend via het aanvraagformulier

Wil je broodnood aanvragen? Bel dan 14010.

Nee, dit valt onder het ondernemersrisico. Het mislopen van inkomsten door het coronavirus is een bedrijfsschade. Bedrijfsschadeverzekeringen dekken echter alleen materiële schade, en daar is in dit geval geen sprake van, meldt het Verbond van Verzekeraars. Wel kun je gebruik maken van de eerdergenoemde regelingen.

Als je als ondernemer niet werkt omdat je niet besmet wil raken, of omdat je uit voorzorg in quarantaine zit of een bepaald gebied niet mag verlaten, dekt je arbeidsongeschiktheidsverzekering dat niet. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt namelijk inkomensverlies als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid en daar is in deze situatie geen sprake van. Je krijgt wel een uitkering van je arbeidsongeschiktheidsverzekering als je ziek bent geworden door het coronavirus en daardoor niet kunt werken.

Het kan zijn dat de gemeente in de noodverordening heeft vastgelegd dat iets niet mag. (Per gemeente kan verschillen wat er wordt vastgelegd in de noodverordening.) Als het RIVM aangeeft dat het wel weer zou kunnen, maar de gemeente heeft in de noodverordening vastgelegd dat het niet mag, dan is de noodverordening altijd leidend.

Vanaf vrijdag 29 mei 2020 geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Met de noodverordening wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde regels en versoepelingen. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.

Vragen over de verschillende regelingen

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Woensdag 20 mei kondigde het kabinet een vervolg van de Tozo 1 aan. Dit vervolg noemen we Tozo 2. Je kunt nu ook inkomensondersteuning aanvragen over de maanden juni, juli, augustus en september. Daarnaast blijft het mogelijk om een eenmalige lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen. Het digitale aanvraagformulier voor Tozo 2 vind je op de website van de gemeente Rotterdam.

In dit PDF-document vind je een toelichting op de uitkeringsspecificatie. Op de tweede pagina staat welke gegevens wel of niet meetellen als inkomen voor jouw Tozo-aanvraag. Heb je specifiekere vragen? Bel dan naar 14 010. Een medewerker helpt je verder.

Met de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) kun je onder meer een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen tot maximaal 10.157 euro. Deze lening wordt verstrekt onder gunstige voorwaarden en is bedoeld voor zelfstandig ondernemers, onder wie ZZP’ers.

Je kunt jouw aanvullende informatie met DigiD indienen. Je kunt via het computericoontje op deze webpagina naar het formulier. Klik op ‘doe aanvraag’ bij Aanvullende informatie Tozo 1 aanvraag.

Heb je Tozo ontvangen en bericht gekregen dat je geld terug moet betalen aan de gemeente? Of heb je niet het hele bedrag van jouw lening voor bedrijfskapitaal nodig? Dan verzoeken wij je om het binnen 6 weken terug te betalen. Hiervoor ontvang je een acceptgiro.
Je kan het bedrag zonder acceptgiro direct storten op NL31INGB0000055916 t.n.v. Gemeente Rotterdam Werk en Inkomen. Vermeld daarbij het administratienummer (kenmerk) dat op jouw beschikking staat en benoem waar het teruggestort bedrag precies voor bedoeld is.

Als je jouw aanvraag hebt ingediend, krijg je op jouw scherm de melding dat jouw aanvraag is ontvangen. Je kan ook jouw e-mailadres invullen aan het begin van het aanvraagformulier. Je ontvangt een bevestiging per e-mail als je jouw e-mailadres hebt ingevuld. Wil je een kopie van jouw aanvraag? Die kan je downloaden in de Mijn Loket-omgeving.

Als je via het computericoontje, dat je op de webpagina van RBZ vindt, met jouw DigiD inlogt bij het formulier ‘Aanvullende informatie Tozo 1 aanvraag’, kan je zien of je het formulier compleet en correct hebt ingevuld. Indien dat niet het geval is, kan je het formulier definitief invullen en verzenden. Als je jouw e-mailadres hebt ingevuld, dan ontvang je een bevestiging per e-mail. Wil je een kopie van het formulier, dan kan je deze downloaden in de Mijn Loket-omgeving.

Nee. Tozo 2 heeft andere voorwaarden dan Tozo 1. Daarom wordt de uitkering niet automatisch verlengd. Tozo 2 moet je opnieuw aanvragen.  

Je bent verplicht voor het bepalen van de hoogte van jouw uitkering veranderingen in jouw inkomen en/of privé- woonsituatie aan de gemeente door
te geven, op grond van artikel 17 van de Participatiewet. Ook als je een wijziging in jouw rekeningnummer hebt, waarop de Tozo uitgekeerd wordt, moet je dat doorgeven. Je kan deze wijzigingen doorgeven via het computericoontje dat terig te vinden is op de webpagina van RBZ.

Let op! Je kan via dit formulier alleen wijzigingen over jouw Tozo 2-aanvraag doorgeven.

Heb je uiterlijk 4 augustus nog wijzigingen per e-mail doorgegeven? Dan worden deze verwerkt. Vanaf 5 augustus nemen we alleen wijzigingen in behandeling die via het digitale formulier ‘Wijzigingsformulier Tozo 2’ zijn ingevuld. Je kan geen wijzigingen per post of per e-mail doorgeven.

 

heb je al een uitbetaling gekregen voor jouw Tozo-aanvraag en heb je weer inkomsten? Dan kan het zijn dat je  (een gedeelte van) de Tozo-uitkering moet terugbetalen. 

Inkomsten die voor Tozo meetellen als inkomen, zijn bijvoorbeeld:

 • loon/salaris      
 • partner- en kinderalimentatie
 • WW-uitkering, WIA-uitkering of een andere arbeidsongeschiktheidsuitkering en ziektewet-uitkering        
 • uitkering Algemene nabestaandenwet
 • periodieke giften
 • inkomsten uit politieke betrekkingen
 • continuïteitsbijdrage (voor ondernemers in de zorg)      
 • wachtgeld APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers)
 • TOFA-uitkering (Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten)
 • ondersteuningsregeling gesubsidieerde toevoegingspraktijk van advocaten en mediators
 • pensioenen of uitkering uit een lijfrenteproduct
 • buitenlandse uitkeringen of buitenlandse regelingen, bijvoorbeeld ter ondersteuning van zelfstandigen die in de problemen zijn gekomen als gevolg van de coronacrisis
 • rente over vermogen
 • dividend uit aandelen of ander resultaat uit vermogen
 • inkomsten uit (onder)verhuur/kostgeverschap

 

Voor Tozo 2 geldt ook het inkomen van een eventuele partner als inkomen. Ook het AOW-inkomen van de partner en een eventuele AOW-partnertoeslag worden meegerekend.

Inkomsten die voor Tozo niet meetellen als inkomen, zijn bijvoorbeeld:

• toeslagen van de Belastingdienst (zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag)

• voorlopige teruggaven van de inkomstenbelasting

• kindgebonden budget

• kinderbijslag

• tegemoetkoming uit de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) of TVL mkb (Tegemoetkoming Vaste Lasten)

• vergoeding voor vrijwilligerswerk tot een maximumbedrag van €170,00 per maand

 

Als jouw inkomen boven de voor jou geldende bijstandsnorm komt, moet je Tozo stopzetten. Je kan jouw Tozo 2-uitkering stopzetten via het formulier ‘Wijzigingsformulier Tozo 2’ op deze pagina, te bereiken via het computericoontje.

Let op! Je kan via dit formulier alleen jouw Tozo 2-aanvraag stopzetten.

 

Heb je uiterlijk 4 augustus jouw Tozo 2-uitkering nog stopgezet per e-mail? Dan wordt dit verwerkt. Vanaf 5 augustus nemen we verzoeken om Tozo 2 stop te zetten alleen in behandeling als dit via het digitale formulier ‘Wijzigingsformulier Tozo 2’ is ingevuld. Je kan jouw Tozo-aanvraag niet stopzetten per post of per e-mail.

Heb je al een uitbetaling gekregen voor jouw Tozo-aanvraag en heb je weer inkomsten? Dan kan het zijn dat je (een gedeelte van) de Tozo-uitkering moet terugbetalen. 
 

Als jij in jouw aanvraag hebt aangegeven dat je  een partner hebt, moet jpuw partner de aanvraag ook digitaal ondertekenen. Jouw partner heeft hiervoor DigiD nodig. Via het computericoontje op deze pagina  komt jouw partner bij het aanvraagformulier dat jij ingevuld hebt. Jouw partner klikt
vervolgens op de groene button ‘Doe aanvraag’. Nadat jouw partner met zijn of haar eigen DigiD ingelogd is, verschijnt jouw aanvraag en kan jouw partner op de button ‘Ondertekenen’ klikken. Joiw partner loopt nog eenmaal door de aanvraag. Aan het eind van het formulier klikt jouw partner nogmaals op ‘Ondertekenen’. Na ondertekening door jouw partner is jouw aanvraag klaar en komt de aanvraag bij ons binnen. Daarna starten we met het afhandelen van jouw aanvraag.

Je hebt twee voorschotten ontvangen. Het derde voorschot is eigenlijk geen voorschot, maar wordt een definitieve verrekening van de uitkering waar je volgens onze gegevens recht op hebt. Je ontvangt daarvoor een beschikking. Heb je inkomsten? Dan verrekenen we dit met jouw uitkering. Als je tot nu toe niets hebt ontvangen, dan is jouw verrekening nog in behandeling.

Je kan bellen naar 14 010 als je jouw aanvraag voor een lening voor bedrijfskapitaal in wil trekken. Een medewerker helpt je verder.

Je kan een eenmalige lening voor bedrijfskapitaal voor maximaal €10.157 aanvragen. Ondernemers die bij Tozo 1 al een maximale lening
voor bedrijfskapitaal (€10.157) aanvroegen, kunnen nu geen lening meer aanvragen. Ondernemers die bij Tozo 1 een gedeeltelijke lening voor
bedrijfskapitaal aanvroegen, kunnen bij Tozo 2 een aanvullende lening tot maximaal €10.157 aanvragen.

Als je een hogere lening nodig hebt dan wat je in eerste instantie aanvroeg, dan kan je een aanvullende lening aanvragen via het aanvraagformulier Tozo 2, hier te vinden . In totaal kan je binnen de Tozo 1 en 2 voor een maximum bedrag van €10.157 een lening bedrijfskapitaal aanvragen.

 

Als je niet het hele bedrag van jouw lening voor bedrijfskapitaal nodig hebt, heeft u 6 weken de tijd om ons terug te betalen. Hiervoor ontvang je een acceptgiro. Je kan het bedrag zonder acceptgiro direct storten op NL31INGB0000055916 t.n.v. Gemeente Rotterdam Werk en Inkomen. Vermeld daarbij het administratienummer (kenmerk) dat op jouw beschikking staat en benoem waar het teruggestort bedrag precies voor bedoeld is.
 

Nee, dit is een gift. Belangrijk is wel dat je de juiste informatie geeft. Ook ben je verplicht om veranderingen door te geven, bijvoorbeeld als je werk vindt of toch nog inkomsten uit jouw bedrijf hebt. Ook andere veranderingen die invloed kunnen hebben op de hoogte van jouw uitkering moet je doorgeven. Bijvoorbeeld veranderingen in jouw privé- of woonsituatie of in jouw financiële situatie. Die verplichting geldt op basis van artikel 17 van de Participatiewet.
 

Ja. Je  moet deze lening terugbetalen. Het rentepercentage is 2%. Tot januari 2021 hoeft niets te worden afgelost. Als je een partner hebt, is deze medeaansprakelijk voor het terugbetalen van deze lening.

Ja, zorg dan wel dat jouw aanvraag compleet is en stuur alle gevraagde bijlagen mee. Laat ook zien dat je voldoet aan het urencriterium. Dit houdt in dat je ten minste 1.225 uur per jaar als zelfstandige hebt gewerkt en de zelfstandigenaftrek hebt gebruikt.
Stuur een uitdraai boekhouding of concept-jaarcijfers 2019 mee. Heb je die niet? Stuur dan bijvoorbeeld jouw btw-aangifte en de winst- en verliesrekening van het laatste kwartaal van 2019 mee.

Een verlopen paspoort of ID is niet rechtsgeldig. Je moet een nieuw identiteitsbewijs aanvragen bij Burgerzaken in jouw gemeente. Je kunt een bewijs van de aanvraag voor een nieuwe paspoort of ID toevoegen bij jouw aanvraag voor de uitkering levensonderhoud. Dan nemen wij jouw aanvraag wel alvast in behandeling. Heb je jouw nieuwe geldige paspoort of ID? Mail dan zo snel mogelijk een kopie naar rbz.wi@rotterdam.nl met vermelding van naam, adres, telefoonnummer.

Bij jouw aanvraag heb je bepaalde gegevens opgegeven. Zoals jouw gezinssituatie, te verwachten inkomsten gedurende de periode of verwachte winst. Elke gezinssituatie heeft een ander bedrag. Dat zijn bedragen die de Rijksoverheid heeft vastgesteld. De bijstandsnormen vind je hier terug. Als je inkomsten hebt opgegeven, dan zijn deze ook verrekend. Je ontving of ontvangt een uitkeringsspecificatie, waarin jouw opgegeven inkomsten opgenomen zijn. Daarin staat ook de verrekening van jouw eventueel ontvangen voorschot(ten).

Op deze webpagina vind je de bijstandsnormen per situatie. Deze bedragen zijn door de Rijksoverheid vastgesteld.  Als jouw inkomen boven de voor jou geldende bijstandsnorm komt, dien je de Tozo stop te zetten.

Wij sturen nog een formulier om winst uit jouw onderneming op te vragen. Bij dit formulier kan je ook jouw gewenste ingangsdatum doorgeven als deze anders is dan 1 maart. Wij passen dit daarna voor jou aan.

De meeste ondernemers hebben een inschatting gemaakt van inkomsten en winst. Na afloop van de uitkering kan je dan precies aangeven wat jouw inkomsten en winst zijn geweest.

Onderaan de beschikkingsbrief vind je de link of het adres waar je jouw bezwaar kunt indienen. Dien als dat mogelijk is jouw bezwaar bij voorkeur digitaal in. In de brief van de regiogemeenten staat de bezwaarclausule van die gemeente zelf. Woon je in Rotterdam? Bekijk dan de pagina Bezwaar besluit gemeente.

Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) (vervangt de werktijdverkorting (WTV))

Deze maatregel vervangt de werktijdverkorting (WTV). Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’ en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder.

Loonkostensubsdie op basis van Partcipatiewet (de zogeheten banenafspraak) en NOW-subsidie blijven naast elkaar bestaan. In deze bijzondere situatie accepteert de overheid namelijk dubbele subsidiëring van de loonkosten.

Meer informatie:Toolbox Banenafspraak

Als je al een WTV (werktijdverkorting) hebt aangevraagd, wordt die vanaf nu beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Je hoeft niets te doen en krijgt vanzelf bericht. Als je al een toekenning voor werktijdverkorting hebt gehad, blijft deze van kracht. Als je na de einddatum wilt verlengen, stap je op dat moment over naar de NOW-regeling.

Meer informatie over de NOW vind je op Ondernemersplein en in het artikel NOW-regeling: tegemoetkoming in loonkosten.

Sinds 6 april kan je voor NOW een aanvraag indienen via het UWV. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, krijgen binnen 2 tot 4 weken een voorschot. Voor de aanvraag is geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Aanvragen doe je met je loonheffingsnummer.

***
Na 31 mei geldt het volgende (update 20 mei) :

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven. Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. Bedrijven die voor een grote reorganisatie staan en gebruikmaken van de verlengde NOW, moeten vanaf vandaag rekening houden met de aanvullende voorwaarden uit het nieuwe noodpakket. Dit houdt onder meer in dat bedrijven die om bedrijfseconomische redenen meer dan twintig mensen moeten ontslaan, de vakbond of de personeelsvertegenwoordiging moeten betrekken

Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma NL leert door waarmee mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.
***

Dit kun je niet meer aanvragen. Die regeling is gestopt omdat de WTV niet snel genoeg was, en niet goed toepasbaar op de uitzonderlijke situatie rond het coronavirus. De Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) vervangt de Werktijdverkorting (WTV).

Als je al een toekenning voor werktijdverkorting hebt gehad, blijft deze van kracht. Als je wil verlengen, stap je over naar de nieuwe regeling. Als je al een aanvraag voor WTV gedaan had, wordt die vanaf nu beschouwd als een aanvraag voor de NOW. Je hoeft dan niets te doen en krijgt vanzelf bericht.

Ga voor verder informatie naar de website van het ministerie van SZW.

Heb je een vraag en stel je deze liever telefonisch? Ondernemers met vragen over de NOW kunnen ook bellen met 0800 2117.

Om te voorkomen dat veel mensen hun baan kwijtraken door het coronavirus is de NOW in het leven geroepen. Met de NOW hoopt de overheid dat zoveel mogelijk mensen hun baan behouden, zelfs als er tijdelijk geen werk voor hen is. De NOW vervangt de werktijdverkorting (WTV) die is ingetrokken.

Werkgevers kunnen met de NOW-regeling een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. De hoogte daarvan hangt af het omzetverlies en bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Doel is dat werkgevers hun werknemers met een vast én flexibel contract in dienst kunnen houden en door kunnen betalen. Ook oproepkrachten en payrollers vallen binnen de NOW. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen. DGA’s, ondernemers en eigenaren worden niet in de regeling meegenomen. Directeuren van BV’s wel, mits ze onder de werknemersverzekeringen vallen en daar premie voor wordt ingehouden op het loon.

Werkgevers kunnen dankzij de Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (evt. onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.


Meer informatie over de Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW): https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#noodfonds

Als door een arts of de GGD is vastgesteld dat iemand binnen je bedrijf corona heeft, kun je volgens arbodienst Arboned de volgende stappen doorlopen:
 

 • Stuur de werknemer direct naar huis; de werknemer mag terugkeren als hij/zij en diens gezinsleden gedurende 24 uur volledig klachtenvrij zijn.
 • Ventileer de ruimte(s) waar de werknemer is geweest een half uur.
 • Reinig en desinfecteer alle contactoppervlakken zoals toetsenbord, trapleuningen en liftknoppen met reguliere schoonmaakmiddelen.
 • Overleg met de GGD en informeer eventueel je arbodienst.
 • Maak indien mogelijk een logboek van de personen met wie de werknemer nauw contact heeft gehad (fysieke aanraking en/of binnen 2 meter gedurende 15 minuten). Maak altijd een afweging of het noodzakelijk is een logboek bij te houden, gelet op de bescherming van (de gezondheid van) je werknemers en houdt bij het maken ervan rekening met de privacy van de besmette werknemer.
 • Weer alle werknemers met wie nauw contact is geweest, indien mogelijk, preventief 14 dagen van de werkplek. Maak altijd een afweging of het noodzakelijk is om een contactonderzoek te doen, gelet op de bescherming van (de gezondheid van) je werknemers en doe dit zoveel mogelijk anoniem.
 • Doe een geanonimiseerde mededeling aan alle werknemers met daarin een extra oproep alert te zijn op luchtwegklachten en informatie over de genomen maatregelen.
 • Heb speciale aandacht voor de zorgen bij kwetsbare werknemers en werknemers met een verhoogd risico.
 • Overweeg bij veel onrust onder werknemers een kortdurende (preventieve) sluiting van de vestiging.

De overheid heeft cruciale beroepsgroepen en vitale processen aangemerkt. Mensen die werken bij bedrijven die binnen die criteria vallen, moeten blijven werken om de samenleving draaiende te houden. Zij mogen daarom gebruikmaken van noodopvang voor hun kinderen. Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Datzelfde geldt voor ouders die allebei niet in een cruciaal beroep zitten: als je werknemers hierdoor in de knel komen, wordt hen geadviseerd met jou als werkgever op zoek te gaan naar een oplossing.

 

Let op: Als je betaalt voor de reguliere opvang, loopt die betaling door, ook als je geen aanspraak kunt maken op de noodopvang. De betaling loopt ook door als je weliswaar een cruciaal beroep hebt en recht hebt op noodopvang, maar wel al voor de reguliere opvang betaalt. De Rijksoverheid compenseert de eigen bijdrage van ouders. Dat gaat via de kinderopvangorganisaties, die het verschil tussen het factuurbedrag
en de ontvangen kinderopvangtoeslag over de periode 16 maart t/m 28 april 2020 overmaken aan de ouders. Eventuele verlenging is mogelijk als de situatie onverhoopt langer aanhoudt. Meer daarover vind je op de website van de Rijksoverheid.

Als een werknemer zich ziekmeldt, mag je niet informeren naar het ziektebeeld. Anders gezegd: je kunt niet vragen of je werknemer besmet is met het coronavirus. Mogelijk vertelt je werknemer dit zelf, maar dan mag je dit niet registreren. Ook is het niet toegestaan de rest van je personeel te laten weten wie besmet is. Over de gezondheid van werknemers mag je immers geen gegevens delen. Omdat je soms maatregelen moet nemen om de gezondheid van je personeel te beschermen, zal soms af te leiden zijn wie besmet is. De werkgever moet zelf een zorgvuldige afweging maken tussen de privacybelangen van de werknemer en zijn verplichting om een veilige werkplek te garanderen, aldus ArboNed.
 

Kom je niet in aanmerking voor de NOW, bekijk dan de andere voorzieningen van het kabinet en gemeente Rotterdam.

Om snel te weten of je in aanmerking komt voor een regeling doe je de regelingencheck van de Kamer van Koophandel. Op basis van een paar vragen, krijg je inzicht in de regelingen die mogelijk op jouw bedrijf van toepassing zijn. En de Kamer van Koophandel verwijst je direct naar de informatie over de regelingen.

Ben je noodgedwongen om mensen te ontslaan vraag dit ontslag dan aan bij het UWV.

Als je NOW gekregen hebt is een van de voorwaarden dat je tussen 18 en 31 mei 2020 geen ontslag aanvraag doet bij het UWV om bedrijfseconomische redenen. Als je toch een ontslag indient, zal het UWV deze aanvraag in behandeling nemen maar heeft dit gevolgen voor je NOW-subsidie. Daarop wordt een correctie doorgevoerd. Bij de definitieve vaststelling van de NOW wordt bepaald wat het loon is van de werknemers voor wie je ontslag aangevraagd hebt. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50%. Dit loon, plus de vermeerdering van 50%, wordt vervolgens in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de hoogte van je NOW-subsidie is gebaseerd.

***
Na 31 mei wordt de NOW verlengd (t/m augustus) met wat wijzigingen (update 20 mei):

In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht.

Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma NL leert door waarmee mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.
***

 

Meer informatie en voorwaarden van de NOW vind je op Ondernemersplein en in het artikel NOW-regeling: tegemoetkoming in loonkosten.)

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) was 1 van de noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS was open tot en  met vrijdag 26 juni voor ondernemers die directe schade ondervonden van diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen.

Deze specifieke groep ondernemers kon een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand.

Het is niet meer mogelijk de TOGS aan te vragen.  Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen mogelijk gebruik maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt mkb-bedrijven (met maximaal 250werknemers) met het betalen van een deel van hun vaste lasten in juni, juli, augustus en september 2020. De subsidie is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan één keer vanaf 30 juni 2020 om 09:00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bedrijven kunnen de subsidie tot uiterlijk 30 oktober 2020 aanvragen.

Ondernemingen in de horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen, evenementen, standbouwers, kermissen, sauna’s, wellness centra, podia en theaters vallen hier ook onder.

Heb je eerder via TOGS een eenmalige tegemoetkoming ontvangen? En wil je nu in aanmerking komen voor de TVL? Dan moet je een nieuwe aanvraag doen voor de TVL.

De hoofd- of nevenactiviteit van jouw bedrijf moet overeenkomen met één van de vastgestelde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en geeft aan wat de hoofd- en de nevenactiviteiten van een bedrijf zijn. Jouw bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofd- of nevenactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. Je kunt de SBI-code niet alsnog aanpassen om in aanmerking te komen. Komt de hoofdactiviteit niet in aanmerking, maar meerdere nevenactiviteiten wel? Dan berekenen we de TVL op basis van de nevenactiviteit met het hoogste CBS-percentage gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet.

Bekijk hier alle vastgestelde SBI-codes.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Om ondernemers die door de gevolgen van het coronavirus zijn getroffen te helpen, zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling wordt de BMKB-C genoemd en is sinds 16 maart van kracht. Met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te betalen en betalingsachterstanden weg te werken.

Meer informatie.

Aanvragen van de regeling doe je niet zelf. Je kunt een geaccrediteerde financier vragen om van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat jouw bank. De geaccrediteerde financiers staan op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Om de procedure te versnellen heeft de overheid met banken afspraken gemaakt over de beoordeling van kredietaanvragen. Zij kunnen de toepassing van BMKB-C daarom zonder tussenkomst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland afhandelen.

Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar.

Verder:

 • De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%.
 • Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw rekening courant krediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet.
 • Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro.
 • Het garantiepercentage in de BMKB naar 100 procent voor kredieten tot 100.000 euro.
 • De manier van aflossen kiest de bank. De opties zijn:
  • lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel met aflossingsvrije periode
  • ineens, aan het einde van de looptijd
 • De toets op een tekort aan zekerheden is bij inzet BMKB-C niet van toepassing.

Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO)

MKB’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro. Het Kabinet heeft zich eraan committeert dat zij alle garantieruimte verstrekt die nodig is.

Je komt in aanmerking als je voldoet aan de volgende criteria:

 • Je hebt een (middel)grote onderneming met substantiële activiteiten in Nederland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
 • Jouw onderneming is in de kern gezond.
 • Jouw onderneming heeft bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven.
 • Je hebt alleen Fresh Money.
 • Jouw onderneming heeft geen bovenmatige kapitaalonttrekking in de laatste 12 maanden.
 • Je vraagt GO alleen aan voor financiering van eigen bedrijfsactiviteiten.

Je vraagt niet zelf GO aan. Je vraagt jouw financier die is aangesloten bij de GO-regeling om de regeling te gebruiken. De financier vraagt de GO aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Klein Krediet Corona (KKC)

De KKC is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. De regeling wordt nu uitgewerkt en moet – net als eerder is gebeurd met andere noodmaatregelen – goedgekeurd worden door de Europese Commissie.

Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000. De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding. De regeling staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000,- die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK voor 1 januari 2019.

De regeling Klein Krediet Corona (KKC), die extra liquiditeit voor het micro-, midden- en kleinbedrijf mogelijk maakt, is goedgekeurd door de Europese Commissie. Daarom kan deze coronaregeling voor een financieringsbehoefte van 10.000 tot 50.000 euro op vrijdag 29 mei 2020 open voor ondernemers. Leningen die vanaf 7 mei 2020 zijn verstrekt en voldoen aan de voorwaarden van de regeling kunnen bovendien vanaf 29 mei worden geherfinancierd tegen de voorwaarden van de KKC. Lees hier meer over KKC.

Je kunt voor deze kredietregeling (en andere regelingen zoals de BMKB en GO) terecht bij jouw kredietverstrekker, bijvoorbeeld de bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zzp’ers (TOZO) via RBZ. Richtlijnen voor winkels zijn te vinden bij de brancheorganisaties. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij Belastingdienst Zakelijk.

Uitstel betalingen

Ja, voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting kun je uitstel van betaling aanvragen. In lijn met de landelijke maatregelen krijgen alle Rotterdamse ondernemers en ZZP’ers uitstel van belastingbetaling van drie maanden. Ook zijn alle incassomaatregelen stopgezet en gelden geen invorderingskosten. Op dit moment bereidt de Belastingdienst de aangepaste maatregelen voor.

Als je door het coronavirus in de problemen bent gekomen, kun je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van belastingbetaling. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Als je de komende maanden te laat je belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.
Meer informatie.

 

Verlenging belastingmaatregelen
De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.


Gemeentelijke heffingen
Daarnaast krijgen alle ondernemers en ZZP'ers in Rotterdam uitstel van betaling van de gemeentelijke heffingen (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing, toeristenbelasting, reclame- en precariobelasting) voor drie maanden. Dit gebeurt automatisch; hiervoor hoef je niets te doen. Ook alle invorderingstrajecten die betrekking hebben op deze heffingen worden voor drie maanden stopgezet.

Met het langzaam weer op gang komen van de samenleving start de gemeente vanaf 1 juli weer met het innen en opleggen van belastingen. Voor ondernemers en zzp’ers die nog niet in staat zijn om op dit moment al belastingen te betalen biedt de gemeente maatwerk
en gepaste betalingsregelingen.

Op rotterdam.nl  per belasting- en heffing soort welke maatregelen nu genomen zijn en wat dat voor ondernemers betekent.

 

Met het langzaam weer op gang komen van de samenleving start de gemeente vanaf 1 juli weer met het innen en opleggen van belastingen. Voor ondernemers en zzp’ers die nog niet in staat zijn om op dit moment al belastingen te betalen biedt de gemeente maatwerk en gepaste betalingsregelingen.

Lokale belastingen en heffingen
Op rotterdam.nl staat per belasting- en heffing soort welke maatregelen nu genomen zijn en wat dat voor ondernemers betekent.

Ondernemers en zzp’ers krijgen vanaf 10 juni een brief met informatie over de uitgebreide betalingsmogelijkheden. Ook is er dan een speciaal telefoonnummer ingericht voor het maatwerk.

Ben je ondernemer of ZZP'er, heb je een aanslag lokale belastingen ontvangen en kom je door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus in financiële problemen? Dan geeft SVHW je de mogelijkheid om jouw aanslag in termijnen te betalen of om uitstel van betaling aan te vragen. Reageer in ieder geval voor de vervaldatum van jouw aanslag.

Betaling in termijnen

Dit kan alleen via automatische incasso. Geef hiervoor een machtiging af vóór de vervaldatum van jouw aanslag. Je regelt dat via Mijn SVHW. Je kunt ook telefonisch een machtigingsformulier aanvragen via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73. Houd daarbij jouw subjectnummer bij de hand. Het subjectnummer vind je rechtsboven op jouw aanslagbiljet.

Het aantal termijnen is afhankelijk van de datum dat je de machtiging voor automatische incasso afgeeft. Geef je de machtiging binnen één maand, twee of drie maanden na dagtekening van de aanslag af? Dan incasseren wij in respectievelijk tien, negen of acht maanden.

Uitstel van betaling

Wanneer je de aanslag later wil betalen dan de oorspronkelijke vervaldatum die op jouw aanslagbiljet vermeld staat, dan betaal je uiterlijk 31 augustus 2020. Je regelt dit via het contactformulier. Kies op het contactformulier voor “Betalen”, vervolgens voor “Uitstel voor ondernemers/ZZP-ers tot uiterlijk 31-8-2020” en vul het formulier in. Je kunt ook telefonisch uitstel aanvragen via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73. Houd daarbij jouw subjectnummer en KVK-nummer bij de hand. Het subjectnummer vind je rechtsboven op jouw aanslagbiljet.

Bekijk het overzicht van de SVHW belastingen.

Alle heffingen die door de gemeentebelastingen opgelegd worden aan een KVK-nummer, dus ook alle zzp’ers die vanuit huis werken, hebben dezelfde mogelijkheden. Namelijk de mogelijkheid om de aanslag in termijnen te betalen of om uitstel van betaling aan te vragen. Zie ook het antwoord hierboven.


 

Met het langzaam weer op gang komen van de samenleving start de gemeente vanaf 1 juli weer met het innen en opleggen van belastingen. De gemeente maakt aan het begin van het jaar een voorschot over naar de BIZ-stichting en stuurt meestal in maart een belastingaanslag naar de ondernemers.

Vanwege de coronamaatregelen wordt de BIZ-aanslag vanaf 1 juli verstuurt. Op rotterdam.nl staat per belasting- en heffing soort welke maatregelen nu genomen zijn en wat dat voor ondernemers betekent.

 

Als ondernemer in Rotterdam kun je uitstel van betaling aanvragen voor bepaalde leges. De regeling geldt onder andere voor horeca.

Uitstel van betaling voor de leges geldt voor aanvragen van (kortlopende en voorlopige) exploitatievergunningen (voor eet- en drinkgelegenheden, speelautomatenhallen, seksinrichtingen en escort), Drank- en Horecawetvergunningen en aanwezigheidsvergunningen. Overige vergunningen die je aanvraagt bij het Team Vergunningen van Directie Veiligheid komen hiervoor niet in aanmerking (denk onder andere aan terrasvlonder, kraskaarten, ontheffingen, vergunning coffeeshops, wijziging beheerder/leidinggevende).

Als je gebruik wilt maken van dit uitstel, geef je via Mijn Loket op rotterdam.nl aan dat je per factuur wilt betalen. De facturen worden vervolgens niet eerder dan het vierde kwartaal van 2020 geïnd, of totdat de gemeente anders besluit. 

 

 

Voor winkeliers, marktkooplieden en horecaondernemers

Via het programma Versnellen innovatie MKB werken we met de retailsector uit hoe versneld digitalisering ingezet kan worden om de veerkracht van de retailsector te versterken.

 

Heb je ideeën over hoe je je bedrijfsvoering in deze ingewikkelde periode wilt voorzetten, maar weet je niet zeker of lokale regels dit toelaten? Mail je vraag naar programma Anders Geregeld: andersgeregeld@rotterdam.nl.

Bij het programma Anders Geregeld gaan ze binnen de gemeente Rotterdam op zoek naar de antwoorden op jouw specifieke vragen. Hier lees je meer informatie over het programma.


 

Vanaf 1 juni om 12uur 's middags  mogen de terrassen weer open. Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).

Ja, ook de verkoper is verantwoordelijk. Indien de drukte bij zijn kraam te groot wordt, dient hij of zij in te grijpen.

Ja, voor de metermaat die nu in gebruik is. Dus voor een kraam van 5 meter front.

Voor de buitenruimte gelden een aantal regels waar iedereen zich aan moet houden:

 

Trottoirs en pleinen

 • Markeringen in de buitenruimte zijn een verantwoordelijk van de ondernemer, individueel of verenigd.
 • Maak bij voorkeur gebruik van markeringstape. Houd daarbij oog voor verwijderbaarheid.
 • Gebruik van ducttape is niet toegestaan, dit laat zeer moeilijk verwijderbare lijmresten achter.
 • Gebruik van verf is niet toegestaan.
 • Als ondernemers ben je zelf verantwoordelijk voor het goed weghalen van de markering/tape indien nodig.
 • Eventuele schoonmaakkosten die de gemeente heeft aan het verwijderen van marketing/tape zijn voor rekening de ondernemer(svereniging).
 • Aanwijzingen van toezichthouders ed. dienen te worden opgevolgd.

 

Rijbaan

 • Tijdelijke markeringen op de rijbaan als onderdeel van een goedgekeurde tijdelijke verkeersmaatregel worden aangebracht door de gemeente.

Bekijk ook

Alle hulp op een rij
Regelingencheck
Uitstel betaling belastingen
Handige links