Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vanaf 3 april kun je de regeling Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanvragen. De Tozo-regeling vervangt de eerdere versnelde aanvraagprocedure van RBZ.

Heb jij tussen 16 maart en 3 april een aanvraag ingediend via het aanvraagformulier op de pagina van RBZ? Dan hoef je geen nieuwe aanvraag te doen voor de Tozo-regeling. Als blijkt dat de ingediende aanvraag niet compleet is, krijg je hierover bericht.

 

Aanvraag Tozo-regeling uitkering levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal

Voor de Tozo gelden versoepelde voorwaarden. Zo wordt er geen onderzoek gedaan naar de levensvatbaarheid van jouw bedrijf. Daarnaast hebben het vermogen, bijvoorbeeld een spaarrekening, een eigen huis en het inkomen van jouw eventuele partner, geen invloed op de tegemoetkoming. Bij het Tozo-vervolg
heeft het inkomen van jouw eventuele partner wel invloed. Aanvragers die een partner hebben met inkomen boven het sociaal minimum hebben geen recht meer op Tozo. Lees hier meer over op de website van RBZ.

 

Vraag de regeling alleen aan als dat echt nodig is. Wij controleren jouw gegevens bij de aanvraag, maar ook achteraf. Zo kunnen wij berekenen of jij de juiste uitkering hebt ontvangen. Wij mogen bij andere instanties en personen informatie over jou opvragen.

 

De Tozo bestaat uit 2 delen:

 • Een tijdelijke inkomensondersteuning die het inkomen van ondernemers aanvult tot de bijstandsnorm die voor hen geldt.
 • Een eenmalige lening voor bedrijfskapitaal (maximaal €10.157,-) voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen die het gevolg zijn van de coronacrisis. Dit bedrag moet je terugbetalen. Het rentepercentage is 2%. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

 

Wanneer kom je niet in aanmerking voor deze regeling?

Als een van de volgende opties voor jou geldt:  

 • Je bent gedetineerd
 • Je vervult jouw militaire of vervangende dienstplicht
 • Je  bent momenteel of de komende 3 maanden langer dan 4 weken in het buitenland
 • Je  bent jonger dan 21 en verblijft in een inrichting
 • Je hebt onbetaald verlof
 • Je bent jonger dan 27, studeert en krijgt studiefinanciering

Geldt een van deze opties voor jouw partner? Dat heeft invloed op de hoogte van de bijstand die jij krijgt.

 

De Tozo-regeling is alleen voor jou bedoeld als jij ondernemer bent en de volgende vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden. Je kunt ook de beslisboom van de Rijksoverheid invullen of deze schematische tekening bekijken.

 • Ben je zelfstandig ondernemer? Heb jij een eenmanszaak, vof of bv of ben je zzp’er?
 • Ben je ouder dan 18 jaar?
 • Ontvang je geen AOW?
 • Stond je voor 17 maart 2020 18.45 uur ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?
 • Woon je in Nederland?
 • Is de standplaats van jouw bedrijf in Nederland?
 • Werk je gemiddeld meer dan 23,5 uur per week (1.225 uren per jaar) als ondernemer?
 • Liggen jouw inkomsten onder de voor jou geldende bijstandsnorm?
 • Liggen jouw inkomsten onder de voor jou geldende bijstandsnorm? En/of heb jij liquiditeitsproblemen door de coronamaatregelen?

Heb je een of meer keren ‘nee’ geantwoord?

Dan kom je misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet. Kijk voor meer informatie op Aanvraag uitkering.


 

Heb je alle vragen met 'ja’ beantwoord?

Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor de Tozo-regeling. De tijdelijke inkomensondersteuning is voor 3 maanden en is een gift. Daarnaast kan je een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal voor maximaal € 10.157. Dit bedrag moet je terugbetalen. Het rentepercentage is 2%.  

 

Je dient jouw aanvraag in via de button hieronder. Vul het formulier helemaal en naar waarheid in. Stuur ook alle vereiste bijlagen mee. Incomplete aanvragen kunnen wij niet in behandeling nemen.

 

Voor de aanvraag heb je jouw DigiD nodig. Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan aan.

 

RBZ beoordeelt jouw aanvraag binnen 4 weken na de aanvraagdatum. Na een positieve beoordeling krijg je binnen enkele dagen de inkomensondersteuning. Lukt het niet om jouw aanvraag binnen 4 weken te beoordelen? Dan ontvang je een voorschot. Hoe hoog het voorschot is, hangt af van het inkomen en de samenstelling van jouw huishouden. De uitkering voor levensonderhoud vult jouw inkomen aan tot de voor jou geldende bijstandsnorm.

Welk bedrag je maximaal krijgt, hangt af van jouw gezinssamenstelling. Er zijn maximumbedragen voor een alleenstaande of alleenstaande ouder en maximumbedragen voor gehuwden/samenwonenden.

 

Gezinssituatie en de daarbij behorende bijstandsnorm

 • Alleenstaanden en alleenstaande ouders van 18 tot 21 jaar € 259,78
 • Alleenstaanden en alleenstaande ouders van 21 tot AOW-leeftijd: € 1.052,32
 • Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo, aanvrager en partner ouder dan 21 tot AOW-leeftijd: € 1.503,31
 • Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner 18 tot 21 jaar, geen kinderen: € 1.011,44
 • Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner 18 tot 21 jaar, wel kinderen: € 1.312,10
 • Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd: € 1.594,42
 • Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo, beiden 18 tot 21 jaar, geen kinderen: € 519,56
 • Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo, beiden 18 tot 21 jaar, wel kinderen: € 820,22

Let op: Voor de Tozo geldt geen vermogenstoets. Ook telt het inkomen van een eventuele partner niet mee voor het recht op de Tozo.

 • Jouw laatste bankafschrift van jouw privébankrekeningnummer waarop het huidig saldo, bankrekeningnummer en de tenaamstelling zichtbaar is. Dit is tevens het bankrekeningnummer waar jij jouw uitkering op gestort wilt hebben.
 • Een uitdraai boekhouding of concept-jaarcijfers 2019. Heb je die niet? Stuur dan  bijvoorbeeld jouw btw-aangifte en de winst- en verliesrekening van het laatste kwartaal van 2019 mee.
 • Een uittreksel van jouw inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 

De regeling broodnood

Heb je op dit moment onvoldoende saldo op jouw rekening staan? En kun je bijvoorbeeld geen boodschappen meer doen? Dan kom je misschien in aanmerking
voor de ‘broodnoodprocedure’. Voordat jouw aanvraag voor broodnood beoordeeld kan worden, moet je een Tozo-aanvraag indienen via de website van RBZ. Bel daarna naar 010 - 498 47 77 en geef aan dat je broodnood wilt aanvragen. Woon je in Maassluis, Schiedam, Vlaardingen, de Drechtsteden, Gouda,
Zoetermeer of Pijnacker-Nootdorp? Neem voor broodnood dan contact op met jouw eigen gemeente.

 

 

Regionaal Bureau voor Zelfstandigen (RBZ)
www.rotterdam.nl/rbzcorona

Je kunt geen nieuwe Tozo-aanvraag indienen via e-mail of telefoon. Alleen ingediende aanvragen via het aanvraagformulier worden in behandeling genomen. Je krijgt na het indienen van het Tozo-aanvraagformulier een melding in de MijnLoket-omgeving dat jouw aanvraag ontvangen is. Als jij jouw e-mailadres invult, ontvang je ook per e-mail een ontvangstbevestiging. Hierna doen wij een beroep op jouw geduld voor verdere afhandeling. Houd er rekening mee dat het druk is bij RBZ. Zij doen hun uiterste best om je zo snel mogelijk te helpen.
 

Je kunt bellen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Daarbuiten wordt je automatisch doorverbonden met 14 010, binnen de openingstijden van 14 010.
 

Openingstijden 14 010

 • Maandag tot en met vrijdag: van 08.00 tot 20.00
 • Zaterdag en zondag: van 09.00 tot 17.oo uur

 

Kijk op de WegWijzer Coronavirus voor aanvullende vragen en informatie over de maatregelen die jouw bedrijf kunnen ondersteunen.