Subsidie voor schone bouwlogistiek

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rotterdam wil het vervoer van en naar bouwplaatsen binnen de Ruit van Rotterdam efficiënter en schoner maken. Daarom stelt Rotterdam samen met het Rijk 1,3 miljoen euro beschikbaar om schonere bouwtransport te stimuleren.

Het doel is om een vermindering te realiseren van het aantal ritten van en naar bouwplaatsen binnen de Rotterdamse ringweg - de zogeheten Ruit van Rotterdam. Voor de ritten die wel gemaakt worden, moet het gebruik van uitstootvrije (elektrische) voertuigen zoveel mogelijk worden gestimuleerd. Deze subsidieregeling sluit aan bij de doelstellingen van Rotterdam als duurzame, bereikbare en energiezuinige stad, met schone lucht en een fijne leefomgeving voor alle Rotterdammers.

Rotterdam groeit en bouwt

Rotterdam krijgt er naar verwachting tot 2030 zo’n 47.000 inwoners bij. Daarom wil het college tot 2022 maar liefst 18.000 huizen bijbouwen in de stad. Het stadsbestuur wil milieubelasting, geluidsoverlast en onnodige verkeersbewegingen zoveel mogelijk reduceren. Schonere en efficiëntere bouwlogistiek speelt daarom een belangrijke rol in het behalen van de doelstellingen van schonere lucht en een fijne leefomgeving. Daarom mogen vanaf 2025 ook alleen nog uitstootvrije voertuigen de binnenstad bevoorraden.

De subsidie is bedoeld als bijdrage aan de opstartkosten voor slimme en schone bouwlogistiek. Als aannemers minder ritten maken om Rotterdamse bouwplaatsen te bevoorraden en daarbij - waar mogelijk - elektrische voertuigen inzetten, dragen zij bij aan CO2-reductie en verbetering van de luchtkwaliteit en de bereikbaarheid van de stad. Bouwers kunnen dit bijvoorbeeld doen door het gebruik van bouwhubs – een tijdelijke opslag- of overslagplaats buiten of aan de rand van de stad – waar materialen worden verzameld die vervolgens met volle voertuigen naar de bouwplaats worden gebracht.

Subsidie

Aannemers komen in aanmerking voor de subsidie als zij minimaal 100 ritten voor het vervoeren van bouwmaterialen en materieel kunnen besparen. De subsidie is aan te vragen tot 1 juli 2021. De werkzaamheden moeten starten binnen zes maanden vanaf de datum van aanvraag.