Rotterdams winterterrassenplan

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tijdens de gedeeltelijke lockdown is de horeca gesloten, maar op deze pagina kun je je toch alvast voorbereiden op het moment dat de terrassen weer open kunnen. Van 1 november tot 1 april 2021 is het toegestaan om zonder vergunningsaanvraag een groter terras te voeren dan normaal.

Ook zijn er mogelijkheden om terrassen vergunningsvrij te overkappen. Daarmee maken we de stad deze winter extra aantrekkelijk. Voor de terrasuitbreiding gelden dezelfde algemene landelijke richtlijnen als afgelopen zomer. Kijk voor alle richtlijnen op de website van Koninklijke Horeca Nederland.

Voorwaarden overkappen en beschutten winterterras zonder omgevingsvergunning

Binnen de kaders van de noodverordening kunt u uw overterras overkappen onder de volgende voorwaarden:

Wijze van omschotten bepaalt aantal gasten op terras
Als je ervoor kiest om jouw terras te overkappen én te omschotten dan heeft dit vanwege de noodverordening invloed op het aantal gasten wat is toegestaan op jouw terras. Indien je jouw terras aan meer dan één zijde omschot, dan wordt dit op grond van de noodverordening gezien als binnenlocatie. In dit geval geldt een maximum van 30 personen op jouw terras. Kies je voor een opstelling waarbij slechts één zijde van het terras omschot is, dan geldt een maximum van 40 personen op jouw terras.

Net als bij de zomeruitbreiding verwachten we dat je de wijze van overkappen en omschotten van het terras in goed overleg met jouw omgeving doet.

Gevelterras

 • Er kan gebruik gemaakt worden van een parasols/zonnescherm. Parasols moeten voorzien worden van voldoende zware parasolvoeten. Ze mogen niet worden ingegraven of verankerd in de grond of aan bomen of straatmeubilair.
 • Haaks op de gevel mogen schotten van max 1.50m hoog geplaatst worden. Boven 60cm zijn de schotten transparant en er dient minimaal 50cm vrije ruimte tussen de parasols/zonnescherm en de schotten te zitten.
 • Alternatief mag gebruik worden gemaakt van transparante verticale schermen (tentdoeken) die haaks aan de gevel aan een parasol/zonnescherm worden bevestigd. Deze doeken dienen te worden verwijderd bij sluitingstijd.

Overterras

 • Ook hier kan gebruik gemaakt worden van parasols. Parasols moeten voorzien worden van voldoende zware parasolvoeten. Ze mogen niet worden ingegraven of worden verankerd in de grond of aan bomen of straatmeubilair.
 • Een pagodetent als overkapping is toegestaan zonder hiervoor een vergunning aan te vragen, conform de voorwaarden zoals opgenomen in bijlage voorwaarden pagodetenten.
 • Een overterras mag aan maximaal drie zijden omschot worden met schotten van maximaal 120 cm hoog welke transparant zijn boven de 60 cm. In overleg met de gemeente kan worden uitgeweken naar een hoogte van maximaal 150 cm mits dit in het kader van sociale veiligheid en verkeersveiligheid mogelijk is.
 • Tussen de parasols/zonnescherm en de schotten dient minimaal 50cm vrije ruimte te zitten in verband met ventilatie.
 • Alternatief mag gebruik worden gemaakt van transparante verticale schermen (tentdoeken) aan twee zijden die aan de parasol of tentdoek kunnen worden bevestigd. Deze doeken dienen te worden verwijderd of opgerold bij sluitingstijd.
 • Indien een overterras aan de weg grenst dient er een obstakelvrije ruimte van 50 cm tussen de weg en overkapping te zijn om aanrijschade te voorkomen, tenzij reeds anders vergund.

Bij een terrasvlonder of een parkeervakterras is geen overkapping maar wel een parasol toegestaan niet groter dan de vlonder/het parkeervak zelf. De obstakelvrije ruimte tussen weg en parasols en schotten is hier 20 cm.

Wil je op een andere manier overkappen dan de vergunningsvrije mogelijkheden? Stuur dan een mail met uw voorstel naar het Coronaloket010 via rotterdamgeeftruimte@rotterdam.nl. Dan wordt jouw initiatief getoetst op haalbaarheid en kan je geadviseerd worden om wel / niet een omgevingsvergunning aan te vragen.

Terrasverwarming

Wij vragen je als ondernemer aandacht te hebben voor het duurzaam verwarmen van het terras voor bezoekers. Hierbij kun je denken aan:

 • Zuinige technische mogelijkheden zijn verwarmde kussens (zwakstroomkussentjes op accu’s).
 • Zorg voor voldoende dekentjes.
 • Navulkaarsen op de tafels zorgen voor een warme sfeer.
 • Vraag de bezoekers om om zich warm aan te kleden als ze op je winterterras gaan zitten.

Bekijk het schematisch overzicht voor een overkapping en één zijde omheinen (dit wordt door noodverordening gezien als buitenlocaties: max 40 personen).

Bekijk het schematisch overzicht voor een overkapping en meer dan één zijde omschotten (dit wordt door noodverordening gezien als binnenlocatie: max 30 personen).

Vragen over vlonders

Nee, het is niet mogelijk jouw circulaire vlonder te behouden. In verband met de invloed van de weersomstandigheden op deze vlonders en in het belang van duurzaamheid en circulariteit worden de vlonders weggehaald zodat deze eventueel aankomend zomerseizoen weer kunnen worden gebruikt.

Je hoeft niets te doen. De gemeente neemt contact met jou op om hiervoor een afspraak te maken.

Als de gemeente nog geen contact met je heeft opgenomen voor het ophalen van de circulaire vlonder, kun je een e-mail sturen naar vlondersdv@rotterdam.nl.

Die mag je alleen behouden als er geen andere ruimte voor jouw terras is. En je moet jouw terras weersbestendig maken zodat mensen niet uitglijden (het makkelijkste is goed schoonhouden zodat er geen moslaag kan groeien en soms strooizout gebruiken).

Nee. Wel moet je zelf de vlonder weersbestendig maken (het makkelijkste is goed schoonhouden zodat er geen moslaag kan groeien en soms strooizout gebruiken). Je kunt er ook voor kiezen om de vlonder te verwijderen en het parkeervak gebruiken. Hiervoor gelden voorwaarden (zie vraag: Wat zijn de voorwaarden voor het gebruik van een parkeervak?).

Nee, terrasvlonders mogen in de periode 1 november – 1 april niet op het gras geplaatst worden. Het gras kan zich hiervan namelijk niet herstellen. Dit betekent ook dat terrasvlonders die in de zomerperiode met toestemming van de gemeente op het gras stonden of in andere groenperken geplaatst waren vóór 1 november a.s. weggehaald moeten worden. Mocht er, wegens gebrek aan beschikbare verharde openbare ruimte, toch een wens zijn om objecten (geen vlonders) te plaatsen op het gras, dienen daar aanvullende afspraken over te worden gemaakt met de gemeente. Maatwerk is mogelijk indien sprake is van een uitzonderlijke situatie. Voor vragen daarover kun je e-mailen naar het Coronaloket010 via rotterdamgeeftruimte@rotterdam.nl.

Dat klanten veilig gebruik moeten kunnen maken van het terras. Goed schoonhouden (bv ter voorkoming moslaag) en soms strooizout gebruiken.

Tussen het terras en rijweg moet minimaal 20 cm ruimte zitten.
Het terras moet een afscherming aan de zijde van de rijweg hebben van minimaal 60 cm en maximaal 120 cm hoog.

Vragen over overige mogelijkheden winterterrassen

Om je zo snel en goed mogelijk te kunnen helpen is het van belang jouw voorstel te mailen naar het Coronaloket010 via rotterdamgeeftruimte@rotterdam.nl zodat jouw initiatief vooraf op haalbaarheid en wenselijkheid kan worden getoetst. De aanvraag moet een duidelijke plattegrond van het terras en de directe omgeving in de openbare ruimte bevatten (op schaal) met daarin ingetekend uw plan inclusief maatvoering. Tevens dient u enkele foto’s van uw huidige terras (geschoten vanuit meerdere hoeken) bij te voegen. Ook verzoeken we je om de plattegrond van het eerder vergunde terras bij te voegen. Afhankelijk van de uitkomsten van dit snelle voortraject word je geadviseerd wel of geen omgevingsvergunning aan te vragen. Uitkomst van een aanvraag kan eveneens weigering van de omgevingsvergunning betekenen.

Om je zo snel en goed mogelijk te kunnen helpen is het van belang jouw voorstel te mailen naar het Coronaloket010 via rotterdamgeeftruimte@rotterdam.nl zodat jouw initiatief aan de voorkant op haalbaarheid en wenselijkheid kan worden getoetst. De aanvraag moet een duidelijke plattegrond van het terras en de directe omgeving in de openbare ruimte bevatten (op schaal) met daarin ingetekend uw plan inclusief maatvoering. Tevens dient u enkele foto’s van uw huidige terras (geschoten vanuit meerdere hoeken) bij te voegen. Ook verzoeken we je om de plattegrond van het eerder vergunde terras bij te voegen. Afhankelijk van de uitkomsten van dit snelle voortraject word je geadviseerd wel of geen omgevingsvergunning aan te vragen. Uitkomst van een aanvraag kan eveneens weigering van de omgevingsvergunning betekenen.

Om je zo snel en goed mogelijk te kunnen helpen is het van belang jouw voorstel te mailen naar het Coronaloket010 via rotterdamgeeftruimte@rotterdam.nl zodat jouw initiatief aan de voorkant op haalbaarheid en wenselijkheid kan worden getoetst. De aanvraag moet een duidelijke plattegrond van het terras en de directe omgeving in de openbare ruimte bevatten (op schaal) met daarin ingetekend uw plan inclusief maatvoering. Tevens dient u enkele foto’s van uw huidige terras (geschoten vanuit meerdere hoeken) bij te voegen. Ook verzoeken we je om de plattegrond van het eerder vergunde terras bij te voegen. Afhankelijk van de uitkomsten van dit snelle voortraject word je geadviseerd wel of geen omgevingsvergunning aan te vragen. Uitkomst van een aanvraag kan eveneens weigering van de omgevingsvergunning betekenen.

Een verzoek kan eerst worden ingediend bij het Coronaloket010 via rotterdamgeeftruimte@rotterdam.nl. Vervolgens wordt dit getoetst op haalbaarheid en wenselijkheid. Binnen ongeveer 2 weken krijg je een terugkoppeling met daarbij het advies om wel of geen omgevingsvergunning aan te vragen. Als je vervolgens een aanvraag omgevingsvergunning volledig en compleet indient, duurt de behandeling hiervan gemiddeld 2 weken (i.p.v. 8 weken).

Tegen de gevel zijn overkappingen met omgevingsvergunning mogelijk indien:

 • de overkapping is uitgevoerd in doek of een niet brandbaar materiaal;
 • de overkapping niet ter plaatse van de entree van de inrichting is gesitueerd;
 • deze 2 meter van de gevel af staat

Het plaatsen van een afhaalloket is mogelijk vanaf een terras, mits deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • de omvang is (conform de kwaliteitseisen terrassen) max 2m2 en max 1.20m hoog
 • een parasol is toegestaan
 • het loket dient alleen te worden gebruikt voor afhaal. Het is niet toegestaan op het voedsel ter plekke te bereiden, zoals bakken en braden e.d.
 • standplaatsen, foodtrucks, containers e.d. zijn niet toegestaan

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning moet de gemeente de veiligheid kunnen garanderen. Normaal heeft de gemeente veel gegevens nodig om de veiligheid te kunnen beoordelen. Gegevens zoals materiaalgebruik, sterkte berekeningen enz. Bij een professionele standaard pagodetent is vooraf al te zeggen dat deze veilig is. Dit heeft te maken met de schuine kap waardoor er nauwelijks belasting (regen en sneeuw) op het dak wordt afgegeven, met het feit dat deze tent op zichzelf stabiel is (scheerlijnen bijvoorbeeld niet nodig), de sterkte gegarandeerd is op alle locaties onder normale omstandigheden. Bij andere overkappingen is niet vooraf te zeggen dat deze veilig zijn en zullen die stuk voor stuk apart moeten worden beoordeeld.

Terrassen moeten goed en veilig verankerd worden met ballast. Verankeren in/aan het trottoir is niet toegestaan bij de tijdelijke winterterrassen. Dit i.v.m. met ongewenste schade aan het trottoir en mogelijke beschadiging kabels- en leidingen in de ondergrond. Bij deze terrassen zal gewerkt moeten worden met bovengrondse ballast(blokken). Alle schade voortvloeiend uit het verankeren in de ondergrond wordt verhaald op de ondernemer.

Nee, het is niet toegestaan uw terrassen te omschotten met kuchschermen.

Je mag alleen een parasol op uw terrasvlonder of parkeervak plaatsen. Deze mag niet zijn verankerd in de grond en moet op minimaal 20 cm de rijweg zitten.

Nee, de voorwaarden voor overkappen die gelden voor het overterras gelden niet voor terrasvlonders/parkeervakken. Zie antwoord op de vraag hierboven.

Verlichting (niet knipperend) op het terras is toegestaan, mits veilig (denk aan netvoeding via zwakstroom en geen kabel over stoep, die mag wel op 4,5 meter hoogte). In bomen alleen met een vergunning. Bekijk het document Kaders sierverlichting winterprogramma

Als een ondernemer het terras wil verwarmen dan vragen wij de ondernemer na te denken over duurzame oplossingen. Denk hierbij aan circulaire (fleece)dekens, infraroodverwarming en verwarmde kussens en elektrische dekens.