Kennismaking met chemische bedrijven van de toekomst

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

De chemie wordt circulair

Rotterdam maakt een transitie naar een nieuwe economie: digitaal, circulair en gebruikmakend van duurzaam opgewekte energie en de unieke ligging van Rotterdam. In het Rotterdams havengebied vormt zich het chemisch cluster van de toekomst: circulair en draaiend op duurzame energie. Wat voor het ene bedrijf afval is, is voor de ander juist waardevol en wat het ene bedrijf produceert kan het bedrijf ernaast goed gebruiken voor het eigen productieproces. Afval wordt omgezet in nieuwe grondstoffen, de CO2-uitstoot gaat omlaag en de werkgelegenheid omhoog.

Circulaire initiatieven

Plant One is een kennis- en innovatiecentrum in het Rotterdams Botlekgebied waar bedrijven terecht kunnen om hun technologische processen op te schalen van laboratoriumfase naar semi-industriële schaal. Zo heeft Asbeter een gepatenteerd proces ontwikkeld om op een veilige manier asbest te verwerken uit asbestcement golfplaten door gebruik te maken van industriële restzuren die anders geloosd zouden worden. Ioniqa kan door hun speciale proces technologie gekleurde plastic PET-flessen 100% oneindig recyclen. H2 Circular Fuel heeft als enige partij in Europa het octrooi om een applicatie te ontwikkelen dat waterstofgas uit Natriumboorhydride produceert; een innoverende manier om een schone, duurzame brandstof te produceren. Ten slotte gaat Pryme uit diverse niet-recyclebaar plastics (PS, PE en PP) pyrolyse olie produceren door thermische depolymerisatie. De pyrolyse olie kan worden verwerkt tot nieuwe grondstoffen voor de productie van circulaire plastics of als brandstof voor bijvoorbeeld schepen.

Gemeente Rotterdam

Wethouders Arno Bonte en Barbara Kathmann maaktten op woensdag 13 februari kennis met deze vier innovatieve chemische bedrijven tijdens een werkbezoek aan Plant One in de Rotterdamse haven. Het gezelschap heeft kunnen zien welke bijdrage de bedrijven Asbeter, Ioniqa, H2 Circular Fuel en Pryme leveren aan de circulaire economie en op welke manier. Ook bespraken de wethouders en de ondernemers samen welke hobbels er bestaan om de circulaire projecten tot bloei te laten komen en hoe gemeente Rotterdam kan bijdragen om dit proces te versnellen.

Het werkbezoek werd georganiseerd door cluster Cleantech van gemeente Rotterdam dat zich onder andere richt op het thema circulaire economie. Andere pijlers zijn energietransitie en maakindustrie. Cluster Cleantech stimuleert innovatieve cleantech bedrijven om zich in Rotterdam te vestigen door hen onder andere te verbinden aan investeerders, ondersteuning te bieden bij financiering en subsidies, clusters en consortia te vormen en te helpen in gemeentelijke processen zoals vergunningverlening.