Foto: Leander Fotografie

GIST: Ruim twee ton EU voor innoveren Rotterdamse proces- en maakindustrie

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sneller, flexibeler en schoner tanks ontgassen. Meer nieuwe grondstoffen halen uit gebruikte bleekaarde. Efficiëntere windturbines produceren voor op land en op zee. Drie innovaties die kunnen zorgen dat de Rotterdamse industrie ook in de toekomst een bron van werkgelegenheid en welvaart blijft.

Tegelijk zijn het drie vormen van innovatie die nog niet klaar zijn voor industrieel gebruik. Voor het zover is, is er meer onderzoek nodig. Veel innovatieve bedrijven lopen hier tegen een probleem aan. Onderzoek kost geld en is vaak lastig te financieren, zeker als het nog onzeker is of een innovatie inderdaad geld gaat opleveren.

Brug over de ‘valley of death’

“Het is een bekend probleem voor bedrijven die de industrie schoner en efficiënter willen maken”, stelt wethouder Barbara Kathmann (o.a. economie). “Het gat tussen een goed idee en een werkende oplossing heet ook wel ‘the valley of death’, je kunt het overbruggen met financiering.”

Hulp van de EU maakt dat mogelijk, legt Kathmann uit. “GIST daagt bedrijven uit onze regio en Vlaanderen uit, om met concrete onderzoeksvragen en -resultaten te komen die helpen de industrie te verduurzamen: cleantech-oplossingen. We trekken die graag onze kant op, zodat onze industrie ook in de toekomst blijft werken.”

Grafiek met aanduiding Valley of Death

De tweede ronde: circulaire economie

GIST werkt met thematische oproepen. De tweede ronde ging over circulaire economie en leverde voor Rotterdam de volgende gehonoreerde verzoeken op om met de verkregen financiële een Front-End Engineering Design (FEED) haalbaarheidsonderzoek te starten

  • Jules Dock krijgt steun voor een FEED-light haalbaarheidsonderzoek. Jules Dock ontwikkelt lichtgewicht torens van composiet voor offshore windturbines. Met de verleende steun kunnen zij onderzoeken of deze torens op industriële schaal en industrieel tempo geproduceerd kunnen worden. De composiet torens leveren een gewichtsreductie tot 50 procent op. Lichtere turbines staan op lichtere funderingen en dat scheelt flink in de kosten, zeker op zee.
  • Triple-D ontvangt steun voor een FEED-haalbaarheidsonderzoek om opslagtanks en binnenvaarttanks tot drie keer zo snel en tot een kwart van de prijs goedkoper te kunnen ontgassen middels een mobiele, flexibele installatie. Daarnaast wordt er tot 98 procent minder brandstof verbruikt en CO2 verspreid.
  • GBN-Groep ontvangt steun voor een FEED-haalbaarheidsonderzoek voor een meer circulaire oplossing voor de verwerking van gebruikte bleekaarde. Bleekaarde wordt gebruikt bij het zuiveren van plantaardige oliën. Als bleekaarde verzadigd is, bevat het nog verschillende bruikbare olie en mineralen. Het proces van GBN-Groep, welke zij onder andere samen met TUSTI heeft ontwikkeld is in het laboratorium bewezen en levert veel rendement, de uitdaging is nu om het ook industriële schaal toe te passen.

Het doel van het GIST-project is om grootschalige experimentele implementatie van cleantech-oplossingen in de proces- en maakindustrie te realiseren, grondstofverbruik significant te reduceren en de transitie naar ene koolstofarme, circulaire economie te versnellen. Er wordt een markt-gedreven benadering gehanteerd om in de grensregio tussen Nederland en Vlaanderen kennis en expertise zichtbaar te maken en beoordelen, om zodoende tot sterkere concepten en consortia te komen en het investeringspotentieel in de regio te ontsluiten.

Volgende rondes: mobiliteit en water

In de derde ronde stond het thema ‘circulair materiaalgebruik’ centraal, begin mei worden de resultaten verwacht. Op 15 juni 2019 start de vierde ronde. Die staat in het teken van het thema ‘mobiliteit’. Begin 2020 sluit GIST af met het thema ‘water’.

Kathmann is enthousiast: “We hebben het over technische innovaties waar de meeste mensen niet dagelijks bij stilstaan. En ze zouden wel eens cruciaal kunnen zijn voor de vernieuwing van de industrie. Ik ben heel blij dat we dit soort innovatie in onze regio hebben, en wens de drie bedrijven veel succes de komende tijd met het onderzoek.”

Grensoverschrijdende samenwerking

GIST is een Vlaams-Nederlandse samenwerking. Beide regio’s hebben een grote energie-intensieve industrie. Interreg wil economische verschillen tussen regio’s en lidstaten in Europa verkleinen door het stimuleren van samenwerkingsprojecten.

GIST is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de Provincie Limburg en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het GIST-project wordt gecoördineerd door VITO/Cleantech Flanders, Clean Tech Delta en cluster Cleantech van gemeente Rotterdam.