De toekomst van bedrijventerreinen

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam werkt aan een nieuw Programma Bedrijventerreinen 010, inclusief een Nota/beleidskader, voor het toekomstbestendig maken van de bedrijventerreinen in Rotterdam. Om een aantrekkelijke stad te zijn om te werken en te ondernemen is het belangrijk dat er voldoende toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn waar ondernemers, werknemers en bezoekers zich thuis voelen.

Bij het opstellen en uitvoeren van het Programma roept de gemeente de hulp in van experts, ondernemers, vastgoedeigenaren, ontwikkelaars, beleggers en andere belanghebbenden. Om kennis en ervaring te delen, om projecten te realiseren die bijdragen aan de doelstellingen van het programma en te komen tot een daadkrachtige aanpak. 

Bijeenkomst ondernemersverenigingen

In de bijeenkomst van 12 juni is de gemeente Rotterdam in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen op de bedrijventerreinen. Met 20 aanwezigen waren bijna alle bedrijventerreinen vertegenwoordigd. We gingen in op vragen als:

  • Hoe zien de bedrijventerreinen van de toekomst er idealiter uit?
  • Aan welke locatievereisten moeten bedrijventerreinen in de toekomst gaan voldoen?
  • Passen andere functies, zoals bijvoorbeeld wonen, op bedrijventerreinen en zo ja, hoe?
  • Welke actieve rol kan iedere betrokken partij spelen om de bedrijventerreinen van de toekomst te realiseren en hoe kunnen we samenwerkingen creëren?

Aan de hand van thematafels is er in groepjes dieper ingegaan op deze deelonderwerpen en zijn enorm veel ideeën uitgewisseld, is er gesproken over goede dingen die al lopen op bedrijventerreinen en is er samen bedacht hoe we bedrijventerreinen verder kunnen brengen. Het verslag van deze bijeenkomst dient als input voor de Nota en met sommige goede ideeën kunnen we nu al aan de slag!

Eén van de ideeën die genoemd werd was: “laten we bedrijventerreinen voortaan ‘werkwijken’ noemen, want werk(en) op bedrijventerreinen is wat bedrijventerreinen belangrijk maakt. Veel Rotterdammers werken bij bedrijven die op dit soort terreinen zijn gevestigd en daarom moeten we als stad zorgen voor behoud van voldoende kwalitatieve ruimte voor deze bedrijven.”

Meer informatie

Deze bijeenkomst was een special, passend binnen het al bestaande netwerk BT010. Via BT010 blijven ondernemersverenigingen met de gemeente in contact, houden we ze op de hoogte en kunnen zij blijvend met ons meedenken en meedoen.

Op 19 juni vindt een vergelijkbare sessie plaats, maar dan voor vastgoedeigenaren, vertegenwoordigers van vastgoedorganisaties en vastgoedprofessionals.

Wil je meer informatie over dit initiatief of wil je ook actief meedenken en meewerken? Neem dan contact op met projectmanager: Yvonne Ramdin-Trip, te bereiken via y.ramdintrip@rotterdam.nl of 06-18190892.